Morgendagens idrettsutøvere – superatleter med genteknologi?

Bioteknologinemnda-konferanse, i samarbeid med Antidoping Norge.

Konferansen «Morgendagens idrettsutøvere – superatleter med genteknologi?»arrangeres av Bioteknologinemnda i samarbeid med Antidoping Norge.

Sted: Edderkoppen teater, Oslo
Tid: 16. mars 2011, 09.00–16.00

Konferansen er gratis. Påmelding her.
Den raske teknologiske utviklingen innen genterapi og genetisk seleksjon stiller idretten overfor en del utfordringer og dilemmaer:

    * Brukes denne teknologien i dag?
    * Vil idrettsutøvere benytte gendoping for å vinne nå eller i fremtiden?
    * Kan genteknologi brukes til å finne morgendagens superatleter?
    * Bør genteknologi i idretten tillates?
    * Hvilke farer er forbundet med denne teknologien?
    * Kan gendoping spores?

Noen av svarene får du når verdens ledende forskere på idrett og genteknologi kommer til Oslo 16. mars for å holde foredrag og diskutere temaet.
Konferansen holdes på engelsk.

Konferansen arrangeres av Bioteknologinemnda i samarbeid med Antidoping Norge.
Meld deg på og les mer om møtet her.