Mer SPENST uten SATS

SPENST Norge AS står dermed på egne ben og blir Norges tredje største treningskjede med over 30 treningssentre over hele landet.

 – Vi tar med oss det beste fra samarbeidet med SATS og søker etter nye franchisetakere i byer og tettsteder over hele landet, forteller kjedesjef, Eirin Bolle, i SPENST Norge AS.

 –Beslutningen om å selge SPENST til sine franchisetakere er klok. SPENST skal stå på egne ben, fortsette veksten, og finne nye franchisetakere som vil utvikle SPENST-konseptet videre sammen med resten av eierne i kjeden. Vi går en veldig spennende fremtid i møte, med et treningskonsept som kombinerer det beste fra SATS med en helt nødvendig grad av fleksibilitet som gir franchisetakerne rom til raskt å skape nødvendige tilpasninger som møter forventingene og krav lokalt, sier Eirin Bolle i SPENST Norge AS.  Mer og bedre SPENST med fleksibilitet. Treningskonseptet SPENST har blitt svært populært i tettsteder over hele landet siden etableringen i 1999. På grunn av en klausul om regulering av konkurranse, har SPENST ikke etablert filialer i storbyer. Nå som SPENST Norge AS står på egne ben åpner dette for at SPENST i fremtiden også kan konkurrere i de store byene.

– Konseptet har virkelig slått an i tettsteder og utenfor storbyenehvor vi har lykkes med å skape en kultur på senterne som er folkelig, inkluderende og familievennlig. Vi tror dette er noe av forklaringen på veksten og fremgangen til SPENST. Ingen kjeder kan tilby sine franchisetakere den fleksibiliteten som vi kan, og som i praksis betyr at medlemmene på SPENST-sentrene har større påvirkningskraft på sitt lokale treningstilbud enn i noen annen treningskjede. Vi tror på et tydelig franchisekonsept i et medlemsdemokrati som muliggjør lokale tilpasninger. Større grad av fleksibilitet, som i praksis betyr raskere beslutninger og mindre byråkrati, gir SPENST-kjeden et konkurransefortrinn i forhold til andre kjeder som forholder seg strengere til at tilbudene skal være uniforme fra senter til senter, og med lengre beslutningsprosesser, forteller kjedesjef i SPENST NorgeAS, Eirin Bolle.

Nye franchisetakere ønskes velkommen. I SPENST-kjeden er daglig leder også eier av treningssenteret. Dette medfører et økt engasjement og en tettere dialog med kundene for å sikre utvikling av aktivitetstilbudet på treningssenteret og en aktiv og fornøyd medlemsgruppe. SPENST søker derfor franchisetakere som har det lille ekstra, de som erkjenner at ansvaret for medlemmenes forbedrede helse ikke stanser så fort medlemskapet er tegnet.

 – Vi gleder oss til å finne nye franchisetakere i by og land som øker SPENST sin evne til å
konkurrere med kjeder og uavhengige treningssentre over hele landet. Vi skal fortsette vårt arbeid med å forbedre folkehelsen gjennom å etablere nye folkelige og inkluderende SPENST-filialer i byer og tettsteder. I tillegg skal vi hjelpe nye medlemmer med å realisere sine mål knyttet til langsiktig, god helse, sier kjedesjef i SPENST, Eirin Bolle.