Mer om energibruk ved stavgang

Trening.no publiserte for en tid tilbake en amerikansk artikkel som mente at energiforbruk ved stavgang var lik gange uten staver. En norsk artikkel publisert på forskning.no viste det motsatte.  Hva kan dette skyldes?  Vi kontaktet professor Jostein Hallèn ved Norges Idrettshøyskole for å få et svar.

Artikkelen trening.no publiserte er laget av forskere ved Universitetet i Tennessee og publisert i 2009.

Artikkelen ble presentert i Oslo den 24. – 27. juni 2009 da Norges idrettshøgskole var vertskap for den 14. kongressen til European College of Sport Science (ECSS). I underkant av 2000 idrettsforskere fra hele verden besøkte Oslo. Her ble ny forskning innen hele spekteret av idrettsfag presentert.

Artikkelen som viser motsatte resultat ble presentert på forskning.no og er publisert av Hansen og Smith ved Norges Idrettshøyskole. Denne viser at energiforbruket ved stavgang økte med opptil 67 % sammenlignet med vanlig gange.

Vi kontaktet professor Jostein Hallèn ved Norges Idrettshøyskole og spurte hvorfor undersøkelsene viser så ulike resultat:

Forskjellene skyldes at i den norske studien ble forsøkspersonene instruert til å bruke stavene aktivt, mens i den amerikanske studien var stavbruken mer valgfri noe som gjorde at armene ble brukt mindre aktivt.

Treningspraktisk så kan man konkludere med at stavgang gir økt energiforbruk dersom du aktivt går inn for å bruke stavene på riktig måte og ikke bare bruker dem til å holde balansen.

Artikler vi referer til:


Hansen, Ernst A; Smith, Gerald: ”Energy Expenditure and Comfort During Nordic Walking With Different Pole Lengths”, Journal of Strength & Conditioning Research, 12 June 2009.


RACHEL DUCKHAM, DAVID BASSETT. EUGENE FITZHUGH, TRACY SWIBAS, AMBER MCMAHAN ”The Effects of Hiking Poles on Performance and Physiological Variables During Mountain Climbing”, Journal of Exercise Physiology,online, juni 2009.  Applied Exercise Physiology Laboratory, The University of Tennessee, Knoxville, TN