Mental trening og toppidrett

Hvor viktig er mental trening for en toppidrettsutøver?

Det er nok mange meninger om behovet for godt utviklede mentale ferdigheter i toppidretten, men forskning visert faktisk at gode utøvere jobber med idrettspsykologi og bruker mentale ferdigheter for å heve eget prestasjonsnivå (Duran – Bush & Salmella, 2002; Bloom et al., 1997).

Mange utøvere hevder da også at godt utviklede mentale ferdighet er viktige forutsetning for gode prestasjoner (Meyers et al, 1996, Thelwell & Maynard, 2002). Rapporten fra Olympiatoppen om OL 2008 bekrefter også dette, norske OL deltagere som brukte mental trening regelmessig, var mer fornøyde med egne resultater i Beijing 2008 enn de som ikke hadde gjorde dette (OLT rapport, 2008).

I en undersøkelse av greske fridrettsutøvere på elitenivå sammenlignet med utøvere på et lavere nivå, fant en at elitegruppen viste klart bedre ferdigheter innenfor; emosjonell kontroll, visualisering, målsetting og spenningsregulering (Katsikas, 2009).

I en annen undersøkelse hvor de undersøkte angstsymptomer hos rugbyspillere fant de at spillerne som lå på ”elitenivå” tolket angstsymptomene på en mer hensiktsmessig måte, hadde høyere selvtillit, brukte mindre avspenning, mer indre dialog og visualisering enn spillere på lavere nivå (Neil et al., 2006).

Ut fra disse undersøkelsene kan det se ut som att idrettsutøvere på høyt idrettslig nivå har bedre mentale ferdigheter bedre enn utøvere på lavere nivå, og at de også mener at disse ferdighetene er viktige for å lykkes i idretten.

Når en så går inn å ser på hvor systematisk den mentale treningen blir gjennomført vil det i mange tilfeller være rom for forbedringer. I Heishman og Bunkers (1989) undersøkelse fant de at 81% av utøverne mente at mentale forberedelser var særdeles viktig, men det var kun 44%  av de som brukte mentale forberedelser jevnlig.

Frey et al., (2003) viste at idrettsutøvere brukte mentale treningsteknikker i større grad i konkurransesammenheng enn under trening. Skal en følge de grunnleggende retningslinjene for mental trening er det her rom for forbedreinger, mental trening fungerer som all annen trening, skal man bli god, må treningen være målrettet, gjennomføres regelmessig, målrettet og systematisk (Pensgaard og Hollingen, 2007)

Sammenheng mellom motivasjonsjonelt klima og prestasjonsangst.

Kilder:
Bloom, G.A., Durand-Bush,N., & Salmela, J. H. (1997). Pre- and postcompetition routines of expert coaches of team sports, Sport Psychologist, 11, 127-141.


Frey, M., Laguna, P.L., & Ravizza, K. (2003). Collegiate athletes mental skill use and  perceptions of success: An exploration of the practice and competition settings. Journal of Applied Sport Psychology, 15, 115-128.


Durand-Bush, N., & Salmela, J. H. (2002). The development and maintains of expert athletic performance:  Perception of World and Olympic champions. Journal of Applied Psychology, 14, 154-171.


Heishman, M. F., & Bunker, L. (1989). Use of mental preparation strategies by international elite female lacrosse players from five countries. Sport Psychologist, 3, 14-22.


Katsikas, C. Argeitak, P., & Smirniotou, A. (2009) Performance strategies of greek track and fileds atheletes: Gender and level difference. Journal of Biology and Exercise, 29-38.5.1.


Meyers, A. W., Wheland, J. P., & Murphy, S.M. (1996). Cognitive behavioral strategies in athletic performance enhancement. I M.  Mersen, R.M ; Millers, & A.S Belack (Eds.), Progress in behavior modification. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole ( s. 137-164) .


Neil, R., Mellalieu, S.D., & Hanton, S. (2006). Psychological skills usage and the competitive  trait anxiety response as a function of skills level in rugby union. Journal of Sport  Science and Medicine, 5, 415-423.


OLT rapport 2008. Evaluering etter OL og Paralympic (PL) I Beijing, 2008, 15.01.2009. www.olympiatoppen.no. OL. Tidligere OL, Beijing, 2008, Evaluering. Hentet 12.05.10, kl 21.10.


Pensgaard, A. M., & Hollingen, E. (2007).Idrettens mentale treningslære. Gyldendal Norsk Forlag AS.


Thelwell, R.C.,  & Maynard, I.W. (2002). A triangulation of findings of three studies investigating repeatable good performance in professional cricketers. International Journal of Sport Psychology, Vol 33(3), 247-268.