Menn og kvinner har ulike motiv til trening

En ny undersøkelse viser at menn og kvinner har ulike motiv for å trene.

Forskerne bak denne studien gjennomførte en kvantitativ spørreundersøkelse med 2199 forsøkspersoner, 1081 menn og 1118 kvinner.  Forsøkspersonene var studenter.

Spørreskjema som ble benyttet var ”Exercise Motivation Inventory”.

Resultatene viste at kvinner har ytre motiv til trening og oppgir vektregulering og fint utseende som de viktigste motivene.

Menn er mer indre motivert til trening og oppgir ønsker om å være sterke, konkurransefaktorer og utfordringer som de viktigste motivene.

Kilde: J Am Coll Health. 2011 Apr;59(5):399-406. Influence of age, sex, and race on college students’ exercise motivation of physical activity. Egli T, Bland HW, Melton BF, Czech DR. Department of Health and Kinesiology, Georgia Southern University, Statesboro, Georgia.