Manipulasjon av klokka gir bedre prestasjon

Denne forskningsartikkelen viser at ved manipulasjon av klokka under hardt fysisk arbeid kan du forbedre din prestasjonsevne.

Det å klare å fullføre fysiske arbeidsoppgaver er et viktig kjennetegn i idrettsprestasjoner.

Det er diskusjoner om årsaker til at vi ikke alltid klarer å fullføre fysiske arbeidsoppgaver.  De mest populære årsaksforklaringene er den motoriske enhetens manglende evne til å rekruttere nye muskelfibre og tomme energilagre i de arbeidende musklene.

I det siste er det kommet teorier om at menneskets toleranseevne blir begrenset av den subjektive oppfattelse av utmattelse.

Dårligere prestasjoner er også blitt satt i sammenheng med en oppfattelse av at tiden går sent. 

Metode

Forskerne ville undersøke følgende hypotese: vil en hemmelig manipulasjon av klokka påvirke forsøkspersonenes tid til utmattelse ved en hard utholdenhets test?

Forsøkspersonene var 8 friske menn som hver utførte en stigende sykkeltest på ergometersykkel for å fastslå maksimalt oksygenopptak.  Etter dette ble det gjennomført 3 tester hvor forsøkspersonene skulle ta seg helt ut.

I løpet av alle testene hadde forsøkspersonene en stor digital klokke synlig fremfor seg. Ved test 3 og 4 ble hastigheten til klokken manipulert ved en faktor 0,9 (klokka gikk saktere) og en faktor 1,1 (klokka gikk raskere).  Test 2 ble gjennomført med en klokke som gikk riktig.

Forsøkspersonene var ikke klar over manipulasjonen av klokka.

Resultat

Resultatene viste at tid til utmattelse med den raske klokken (182+/-44s)var signifikant lenger sammenlignet med den sakte klokken (156+/-46s).

Gjennomsnittelig tid til utmattelse ved riktig klokke var 168 +/- 44 sekunder og var ikke signifikant forskjellig fra de to andre forholdene.

Hjertefrekvens ved utmattelse var signifikant høyere i forsøket med raskt klokke (178 slag per minutt) sammenlignet med sakte klokke (174 slag i minuttet).

Det var ingen signifikant forskjell i maksimalt oksygenopptak mellom de tre testene med rask, sakte og normal klokke.

Konklusjon

Resultatene viser at personer er i stand til å forlenge tiden til utmattelse dersom de ser på en klokke som går raskt sammenlignet med en klokke som går sakte.  Forskerne har en hypotese om at oppfattelse av at tiden går raskt øker forsøkspersonenes motivasjon for trening.

Disse resultatene indikerer at det ikke bare er fysiologiske årsaker til at mennesker blir utmattet, men at det også er avhengig av oppfattelse av tid.

Les også om:

Hard trening gir god søvn

Treningsstølhet

Kilde: “Secret clock manipulation affect time-to-task failure during high-intensity exercise”. De Vrijer, A., Bishop, D. University of Verona.  Artikkel ble presentert ved Norges Idrettshøyskole 26.juni ved den 14. årlige kongress for ”European college of sport science”