Løper du raskere om du tøyer?

Vil uttøying gi bedre løpeprestasjoner?

Hensikten med studien var å se hvilken effekt uttøying av på energiforbruk og utholdenhetsprestasjoner hos veltrente mannlige løpere.

Forsøkspersonene var 14 mannlige løpere som gjennomførte to ulike løpetester, en 30 minutters rolig løpetur med en intensitet på 65 % av maksimalt oksygenopptak og en 30 minutters test på tid for å måle energiforbruk og prestasjon.

Før løpetestene ble gjennomført utførte forsøkspersonene 15 minutter uttøying eller rolig sitting (kontrollgruppe).

Resultatene viste at uttøying ikke påvirket oppnådd løpedistanse.

Uttøying før løping gav høyere kaloriforbruk sammenlignet med rolig sitting.

Forskerne konkluderer med at uttøying ikke påvirker løpeprestasjonen for godt trente mannlige løpere.

Kilde: J Strength Cond Res. 2012 Feb;26(2):335-41.Effects of dynamic stretching on energy cost and running endurance performance in trained male runners. Zourdos MC, Wilson JM, Sommer BA, Lee SR, Park YM, Henning PC, Panton LB, Kim JS.Source 1Department of Nutrition, Food, and Exercise Sciences, The Florida State University, Tallahassee, Florida; and 2Department of Exercise Science and Sports Studies, The University of Tampa, Tampa, Florida.