Kroppslige ulikheter påvirker prestasjonen i benkpress

Å måle styrke i øvelsen benkpress er populært.  Denne studien viser at det ikke bare er musklenes evne til å produsere kraft som avgjør hvor sterk du er i denne øvelsen.

Forskere har sett på hvordan antropologi, læren om anatomiske og fysiologiske variasjoner, påvirker prestasjonsevnen.

Mennesker har ulike armlengder, ulik kroppsvekt og ulik skuldersbredde.  Hvordan påvirkes din evne til å løfte tungt når det tas hensyn til disse variablene?  Dette var studiens hensikt.

Forsøkspersonene, 36 menn, gjennomførte maksimale og submaksimale løft for å bestemme prestasjonsevnen.

Forsøkspersonene valgte 1 belastning mellom 3 ulike submaksimale belastninger, 40, 55 og 75 % av det maksimale de klarte å løfte (1RM).  Med den valgte belastningen gjennomførte de fire sett til utmattelse.

På en separat testdag fikk alle forsøkspersonene testet maksimal styrke i benkpress (1RM).

For å måle maksimal kraftutvikling, løftehastighet og kraft etter hvert submaksimalt sett ble det brukt Myostest.  For å finne sammenheng mellom disse variablene og antropologi ble det gjennomført ulike statistiske analyser.

Ikke uventet var det stor sammenheng mellom kroppsvekt og hvor mye du løfter i benkpress og kraftrelaterte målinger.

Det var en tendens til at personer med lange armer løftet mindre enn personer med kortere armer.  Men denne sammenhengen var moderat.

Det var en omvendt sammenheng mellom skuldersbredde og antall repetisjoner, økt skuldersbredde resulterte i færre antall repetisjoner på submaksimale belastninger til utmattelse. Det ble ikke funne noen sammenheng mellom skuldersbredde og maksimal styrke i øvelsen.

Disse faktorene kan være ok å vite om når du skal måle krefter med vennen din.

J Strength Cond Res. 2011 Oct 24 ANTHROPOMETRY AS A PREDICTOR OF BENCH PRESS PERFORMANCE DONE AT DIFFERENT LOADS. Caruso JF, Taylor ST, Lutz BM, Olson NM, Mason ML, Borgsmiller JA, Riner RD. Source 1Exercise and Sport Sciences Program, The University of Tulsa, Tulsa Oklahoma 74104.