Kroppsbilde- bestemmende faktor for trening?

Her kan du lese om en studie som ser på sammenheng mellom motivasjon og hindringer for å starte og trene samt  kroppsbilde i sammenheng med treningsmengde.

Denne studien hadde 1044 studenter fra et universitet i USA som forsøkspersoner. Forsøkspersonene fordelte seg slik; 689 kvinner og 355 menn i alderen 17-55 år.

Flesteparten av forsøkspersonene (76,8 %) rapporterte at de trenet mens resten rapporterte ingen trening.

Kroppsbilde var en signifikant årsak når man skulle fastslå treningsmengden for den gruppa som trenet (hos 58,2 % av de som trenet).  For personene som ikke trenet var ikke kroppsbilde noen hindring for å starte og trene.

Undersøkelsen viste også at både de som trenet og ikke trenet hadde et ønske om å trene mer. Både gruppen som trenet og ikke trenet oppgav at de var mer aktive før og ønsket å bli mer aktive nå.

Forskerne konkluderer med at:
– kroppsbildet er avgjørende for treningsmengden til personer som trener fra før.
– at lavt kroppsbilde kan være en hindring for å trene for personer som trener fra før.
– at lavt kroppsbilde ikke er en hindring for å trene for personer som ikke trener fra før.

Brudzynski, Laura R. and Ebben‡, William (2009) «Body Image as a
Motivator and Barrier to Exercise Participation,» International Journal of
Exercise Science: Vol. 3: Iss. 1, Article 3.