Krever «lappen» på tredemølle

Mange ulykker på treningssentrene har resultert i at flere senterkjeder nå går sammen for å kreve gyldig bevis fra de som skal bruke tredemøllene.

Etter det trening.no erfarer ønsker treningssentrene å lære opp sine medlemmer i bruk av tredemølle, og vil derfor gjennomføre kurs og en test. Sentrene har i lengre tid jobbet med retningslinjer som de håper skal resultere i færre ulykker på tredemøllene. Feil bruk av møllene er farlig, ikke bare for den som står på møllen, men også de som trener i nærheten. Mange møller har kraftige motorer som gir høy fart på løpebåndet, og hvis man ikke er lært opp i god bruk kan det være farlig.

De første sentrene tar i bruk de nye forskriftene i april. Medlemmene vil da få seks uker på seg til å gjennomføre kursing, og etter endt test får de utlevert et bevis som gir de adgang til møllene. Sentrene vil gjennomføre kontroll av de som benytter seg av møllene, og gjentatt bruk uten gyldig bevis vil resultere i utestengelse.

Mer informasjon om hvilke sentre som er først ut med de nye reglene kommer senere.