Kreatintilskudd også for utholdenhetsutøvere?

Nå er det ikke bare de som styrketrener som kan dra nytte av kreatintilskudd.  Ny amerikansk studie mener at tilskuddet også kan gi bedre utholdenhet.

Hensikten med studien var å bestemme hvilken effekt kreatintilskudd har på melkesyrenivået i blodet under utmattende sykkeltrening.

Metode
Forsøkspersonene var 13 menn med gjennomsnittsalder på 23 år som gjennomførte en sykkeltest til utmattelse.  Sykkeltesten ble gjennomført før og etter inntak av kreatintilskudd.

Inntak av kreatin startet 6 dager før testen.  Hver forsøksperson inntok 4 doseringer per dag a 5 gram + 15 gram glukose.

Melkesyrenivå ble målt til slutt etter endt test.

Resultat
Resultatene viste at melkesyrenivå under testene ble signifikant lavere etter inntak av kreatintilskudd.  Kraftutviklingen til forsøkspersonene økte ved melkesyreterskel etter inntak av kreatin.

Samtidig økte tid til utmattelse etter inntak av tilskuddet.

Konklusjon
Funnene i denne studien viser at kreatintilskudd reduserer opphoping av melkesyre ved sykkeltest til utmattelse og viser tendenser til å øke den anaerobe terskelen (melkesyreterskel).

Derfor kan dette tilskuddet være til god hjelp til utholdenhetsutøvere.

Kilde: Int J Sports Physiol Perform. 2012 Nov 19 Oral Creatine Supplementation Decreases Blood Lactate during Exhaustive, Incremental Cycling. Oliver JM, Joubert DP, Martin SE, Crouse SF.Applied Exercise Science Laboratory, Texas A&M University, College Station, TX and the Neuromuscular Research Laboratory, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA.