Kompresjonsbekledning – effektivt likevel?

Ny studie har sett på effekten kompresjonsbekledning har på restitusjon etter trening.

Hensikten med denne studien var å undersøke hvilken effekt det har på biokjemisk, fysisk og subjektiv oppfattet restitusjon å ha på seg kompresjonsbekledning ett døgn etter en hard treningsøkt.

For å finne svaret på dette gjennomførte 8 ishockey-spillere to kamper med 4 ukers mellomrom.  I den første kampen ble det brukt kompresjons «sleeves» rundt leggene, mens i den andre kampen ble det brukt løse bukser.  Både kompresjonsbekledningen og de løse buksene var på 24 timer etter kampen.

For å måle biokjemisk restitusjon ble et tatt blodprøver av forsøkspersonene etter 1, 24 og 48 timer etter treningen.  Fysisk restitusjon og oppfattelse av gangsperre ble målt ved hjelp av spensttester som ble gjennomført etter 1, 24 og 48 timer etter trening, mens subjektiv oppfattelse av restitusjon ble målt ved hjelp av spørreskjema.

Resultatene fra blodprøvene viste ingen forskjeller i restitusjon med og uten kompresjonsbekledning.

Gjennomføringen  av spensttestene viste at testpersonene hadde en lavere oppfattelse av gangsperre ved bruk av kompresjonsbekledning.
Resultatene fra spørreskjemaet viste at forsøkspersonene oppfattet seg bedre restituert etter å ha brukt kompresjonsbekledning.

En annen studie er mer usikker og kritisk til kompresjonsbekledningens effekt på prestasjonsevnen.

Kilde: Eur J Appl Physiol. 2013 Jan 12. Effects of compression garments on recovery following intermittent exercise.Pruscino CL, Halson S, Hargreaves M.Department of Physiology, University of Melbourne, Melbourne, Australia, cathryn.pruscino@vis.org.au.