Knebøy og skadeforebygging hos løpere

Selv om beste praksis viser at eliteløperne ikke trener dype knebøy, er det likevel mange løpere som benytter seg av knebøyøvelsen. Formålet med knebøy og styrketrening er som oftest å bli sterkere, men styrketrening kan også gi en god skadeforebyggende effekt – så hvordan bør en løper utføre knebøy med tanke på skadeforebygging?

De fleste løpere trener på mange ulike måter for å holde seg skadefri. Likevel – som en del av et større treningsbilde kan knebøy være en aktuell øvelse. I motsetning til de mange råd som gis når knebøyøvelser utføres, for å øke maksimal styrke og/eller muskelmasse, er det få anbefalinger som er rettet spesifikt mot hvordan knebøy bør utføres med tanke på å unngå skader hos personer som driver med løping.

Et interessant unntak er en nylig gjennomført studie av Gorsuch m.fl (2013). De undersøkte effekten ulike dybde i knebøy har på muskelaktiviteten hos løpere. Utvalget bestod av 20 løpere (10 mannlige og 10 kvinnelige), som alle var godt trente løpere. Løperne utførte 6 repetisjonsøvelser svarende til 10 RM i dyp-knebøy (90 grader i kneleddet) og i høy-knebøy (45 grader i kneleddet). Under forsøket ble det målt muskelaktivitet på legg, forside- og bakside lår og nedre rygg.

Det var ingen forskjell i muskelaktiveringen mellom kvinner og menn ved noen av knebøyøvelsene. Utførelse av dyp-knebøy viste høyere muskelaktivitet i nedre del av rygg og foran på låret, sammenlignet med utførelse av høy-knebøy. Årsaken til høyere muskelaktivitet kan ha sammenheng med at det er et større bevegelsesutslag i dyp-knebøy sammenlignet med kort-knebøy. 

Som en del av det helhetlige treningsbildet er det interessant kunnskap for løpere at dyp-knebøy gir høyest muskelaktivering av nedre del av rygg og forside lår. Økt styrke i disse muskelgruppene vil virke skadeforebyggende ved at det er nedre del av rygg og forside lår som er spesielt viktige for god holdning under løp og ved motbakkeløp.

(1) Gorsuch J, Long J, Miller K, Primeau K, Rutledge S, Sossong A, Durocher JJ (2013) The effect of squat depth on multiarticular muscle activation in collegiate cross-country runners. J Strength Cond Res 27(9):2619-25.