Kirsebærkonsentrat reduserer muskelsmerter ved løping

Langdistanseløp skaper en akutt muskelskade som resulterer i inflammasjon og redusert kraftutvikling i de arbeidende muskler.  Denne studien ser på effekten kirsebærekstrakt har på denne type muskelsmerte ved løping.

Mange langdistanseløpere bruker NSAID* for å dempe muskelsmerter under trening og konkurranse, som medfører en risiko for bivirkninger.

Kirsebærekstrakt er rik på antioksidanter og anti-inflammatoriske egenskaper og kan ha en forebyggende effekt på muskelskader ved hard trening.
Denne studien har som mål å undersøke effekten kirsebærekstrakt sammenlignet med kirsebær placebodrikk har på langdistanseløpere.

Metode

Forsøkspersonene var 54 løpere (36 menn og 18 kvinner med en gjennomsnittalder på 35,8 år).  De løp gjennomsnittlig 26,3 km over en 24 timers periode.
De inntok 355 mL flasker med kirsebærekstrakt eller placebo kirsebærdrikk to ganger per dag 7 dager før dagen de skulle løpe.  

Måling av muskelsmerte ble målt før og etter løpet ved hjelp av spørreskjema.

Resultat

Begge gruppene rapporterte om muskelsmerte etter løpet, men gruppen som inntok kirsebærekstrakt rapporterte om mindre smerte sammenlignet med placebogruppen.

Deltakerne som drakk kirsebærekstrakt var mer villig til å bruke drikken i fremtiden og rapporterte en høyere tilfredsstillelse med smertereduksjonen de oppnådde med drikken.

Konklusjon
Å innta kirsebærekstrakt 7 dager før en konkurranse eller hard treningsøkt kan redusere muskelsmerter etter løpet.

Kreatintilskudd øker anaerob utholdenhet.

Kilde:J Int Soc Sports Nutr. 2010 May 7;7:17. Efficacy of tart cherry juice in reducing muscle pain during running: a randomized controlled trial. Kuehl KS, Perrier ET, Elliot DL, Chesnutt JC. Department of Medicine, Oregon Health & Science University, Portland, OR, USA, 97239. kuehlk@ohsu.edu.

Hva er NSAIDs? NSAIDs er en forkortelse for Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Non-steroidal betyr at de ikke inneholder steroider eller kortikosteroider, slik som for eksempel Prednison® og Cortison®. Stoffene motvirker hevelse, smerte, ømhet, rødhet og bevegelsesinnskrenkning ved betennelse. Dette kalles anti-inflammatorisk effekt. NSAIDs er ikke antibiotika, det vil si at NSAIDs ikke hjelper mot infeksjoner fremkalt av bakterier.
Det finnes mange ulike NSAIDs å få kjøpt. Enkelte selges uten resept, for eksempel Dispril® og Ibux®. For de fleste behøver man imidlertid legeresept. Blant de vanligste NSAIDs på resept kan nevnes Brufen®, Brexidol®, Voltaren®, Clinoril®, Indocid®, Relifex® og Naprosyn®. (Kilde: http://nhi.no/sykdommer/muskel-skjelett/legemidler/nsaids-6447.html)