Kettelbells versus løping på tredemølle – hvilken aktivitet gir høyest kaloriforbruk?

Kettlebells har blitt en svært populær aktivitetsform på treningssenter og innen crossfit. Denne studien ville finne ut hvilken aktivitetsform gir høyest kaloriforbruk av løping på tredemølle og en kettlebellsøkt.

Hensikten med studien var å sammenligne de metabolske kravene til økt med kettlebells med løping på tredemølle med lik subjektiv oppfatning av utmattelse (rating of percived exertion, RPE).

De fjorten forsøkspersonene, 11 menn og 2 kvinner, gjennomførte en 10 minutters kettlebellsøkt bestående av 35 sekunder med kettlebellssving-intervaller med 25 sekunders pause.

Menn brukte kettlebellskule på 16 kg, mens kvinnene brukte kuler på 8 kg.

48 timer etter dette, gjennomførte alle forsøkspersonene en 10 minutters løpe økt på tredemølle med lik RPE som ved kettlebellsøkten.

Metabolske data ble innsamlet hvert minutt i løpet av begge treningsformene.

Resultatene viste at ved lik intensitet, målt både i hjertefrekvens og subjektiv opplevelse av utmattelse (RPE), var kaloriforbruket og oksygenforbruket signifikant høyere ved tredemølleløping vs. kettlebellstrening.

Kaloriforbruket var mellom 25 – 39 % høyere ved løping på tredemølle.


Er kettlebells god trening?

Forskerne konkluderer med at kettlebells gir god nok treningseffekt til å påvirke helsen i positiv retning både når det gjelder kaloriforbruk og for å gi en økning i utholdenheten.

Kilde: J Strength Cond Res. 2012 Mar 3 Comparison of Kettlebell Swings and Treadmill Running at Equivalent RPE Values. Husley CR, Soto DT, Koch AJ, Mayhew JL. Source 1Human Performance Laboratory, Truman State University, Kirksville, Missouri, 2Health and Exercise Science Program, Lenoir-Rhyne University, Hickory, North Carolina; 3Physiology Department, A.T. Still University of Health Sciences, Kirksville, Missouri.