Kan man trene magens øvre og nedre del hver for seg?

Kan man trene magens øvre og nedre del hver for seg?

Selv om det føles ut som om du kan ”isolere” magens øvre og nedre del, så kan du ikke kontrahere en del uavhengig fra den andre delen.  Forskere har sett på muskelaktivering ved utførelse av vanlig crunch (se under på definisjon på crunch) og fant ut at det føles ut som man kontraherer mer i magens øvre del.  Dette kommer av at muskelfibrene i magens øvre del forkorter seg mer enn i magemuskelens nedre del.  Men hele muskelen er aktivert gjennom hele bevegelsen.
Ved utførelse av ”reverse crunch” (hofteløft) skjer det motsatte.  Du føler at det kontraherer mer i magemuskelens nedre del selv om muskelfibrene i den øvre delen også kontraherer.