Kaloriforbruk under kroppsvektsøvelser

En typisk øk på 40 minutter med kroppsvektøvelser kan forbrenne 600 kalorier.

Det har ikke vært forsket mye på kaloriforbruk under trening med egen kroppsvekt.

Det ønsket forskere fra USA, Arizona State University å gjøre noe med. Forskerne sammenlignet to forskjellige kalkulasjonsmetoder for å beregne energiforbruket av fire forskjellige kroppsvektsøvelser. Øvelsene var pushup, curlup, pullups og utfall.

Studien
Tolv friske menn med minimum ett års erfaring med kroppsvektstrening var tilfeldig valgt inn i en sirkel hvor hver av sirklene inneholdt de fire overnevnte øvelsene i en spesifikk rekkefølge. Deltakerne gjennomførte 3 forsøk av sine sekvenser. Oksygenbruken ble målt kontinuerlig gjennom forsøket ved å bruke indirekte kalorimetri.

To forskjellige kalkulasjonsmetoder ble som nevnt brukt for å beregne energiforbruket. Årsaken til dette var ønsket til forskerne å se differansen mellom disse måleenhetene og om man muligens undervurderer kaloribruken til kroppsvektstrening.

Metode 1: Forskerne brukte en tradisjonell metode for å måle energiforbruket gjennom å måle gjennomsnittlig oksygenbruk ved de forskjellige aktivitetene.

Metode 2: I en mer utradisjonell metode målte forskerne energiforbruket gjennom å kalkulere gjennomsnittlig energi oksygenbruk målt i etterkant av økten.

Deretter ble ulike tester brukt for å evaluere energiforbruk-forskjeller mellom de to metodene.

Resultater
Resultatene viste at beregning av energiforbruket ved utradisjonell metode var signifikant høyere for alle fire øvelsene. Tre av fire øvelser ble klassifisert under høy intensitet.

Metabolsk ekvivalens (et fysiologisk mål som uttrykker hvor mange ganger du øker hvilestoffskiftet under aktivitet) ga pushups 6,91, utfall 7,52, og pullups 8,03. Dette er interessante funn som kan tyde på at vi underberegner kaloriforbruk ved kroppsvektstrening.

For en person på en normal vekt vil dette medføre at en kroppsvektsøkt på 30-40 minutter ikke forbrenner rundt 300 kalorier, men heller rundt 600 ifølge funnene.

Referanser:

1) Vezina, Jesse W.,a et al. «An Examination of the Differences Between Two Methods of Estimating Energy Expenditure in Resistance Training Activities.» Journal of strength and conditioning research/National Strength & Conditioning Association (2014).

http://www.biomedsearch.com/nih/Examination-Differences-Between-Two-Methods/24402448.html

http://suppversity.blogspot.no/2014/01/do-we-systematically-underestimate.html

Artikkeenl er levert i samarbeid med Akademiet For Personlig Trening.