iPod og trening

Trening og bakgrunnsstøy sin påvirkning på lyttevolumet til iPod brukere.

Bruken av iPod har økt kraftig de siste årene og bruken av disse kan påvirke hørselen vår.

Denne studien så på hvilken effekt bakgrunnsstøy og trening har på bruken av iPod.  24 deltakere hørte på samme sangen på en iPod under 3 ulike forhold.  Det var i hvile uten bakgrunnsstøy, i hvile med bakgrunnsstøy og ved trening.  Forsøkspersonenes maksimale lyttevolum til de ulike forholdene ble målt.

Forsøkspersonene valgte signifikante høyere lyttevolum i hvile med bakgrunnsstøy og ved trening.

Resultatene fra denne studien indikerer at økt bakgrunnsstøy medfører at individer øker volumet på sin iPod til et nivå som kan være skadelig.  Resultatene viste også at det ikke bare er økt bakgrunnsstøy som utløser økt lyttevolum, men også trening.

Her kan du lese mere om trening, prestasjon og musikk.

Kilde:

Int J Audiol. 2009 Dec;48(12):825-32. ”What is the influence of background noise and exercise on the listening levels of iPod users?”Hodgetts W, Szarko R, Rieger J. Speech Pathology and Audiology Department, University of Alberta, Edmonton, Canada. bill.hodgetts@ualberta.ca