Intervalltrening øker musklenes evne til å forbrenne fett og karbohydrater

Her kan du lese om forskning som mener at intervalltrening øker musklenes evne til å forbrenne fett og karbohydrater.

Intervalltrening med høy intensitet er blitt et populært alternativ til lange utholdenhetsøkter med lav intensitet.  Men det finnes lite data som ser på hvordan intervalltrening kan øke musklenes evne til økt fett og karbohydrat forbrenning.

Metode
Denne studien benyttet lite trente forsøkspersoner.  Forskerne undersøkte hvilke metabolske endringer som skjedde i musklene etter 6 uker med høy intensitetsintervalltrening.  Intervalltreningen bestod av 10 ganger med 4 minutter trening med ca. 90 % av maksimalt oksygenopptak.  Pauser mellom hver intervall var 2 minutter.  Treningen ble utført 3 dager per uke.

Før og etter treningsperioden ble maksimalt oksygenopptak målt, en løpetest til utmattelse og en timers sykkeltest med 60 % av maksimalt oksygenopptak.

Muskelbiopsi ble tatt to ganger per forsøksperson ved løpetesten til utmattelse.  Det var 5 minutter ut i testen og ved testens slutt.  Hensikten med muskelbiopsi var å måle enzymaktivitet og melkesyreinnhold i musklene.

Resultat
Maksimalt oksygenopptak økte med 9 %. Målinger fra muskelbiopsi viste at både karbohydrat- og fettforbrenning i musklene økte.

Konklusjon
Denne studien viser at høyintensitets intervalltrening er en effektiv metode for å øke både karbohydrat- og fettforbrenningen i musklene hos lite trente personer.

Kilde:  ”High-intensity aerobic interval training increases fat and carbohydrate metabolic capacities in human skeletal muscle.”  Dec.2008. Perry CG, Heigenhauser GJ, Bonen A, Spriet LL. Department of Human Health and Nutritional Sciences, University of Guelph, ON N1G 2W1, Canada. perryc@uoguelph.ca