Intervalltrening eller rolig langtur?

Hvilken treningsform er best om man vil forbruke flest kalorier og forbrenne mest fett?  Denne studien har undersøkt dette.

I treningssenterbransjen er det ofte et fokus på det å oppnå høyt energiforbruk og spesielt høy fettforbrenning.

Hensikten med denne studien var å sammenligne trening, restitusjon, og total fettforbrenning ved hard intervall trening versus utholdenhetstrening i ”pratetempo” hvor treningen hadde en varighet på 45 minutter.

Metode

Forsøkspersonene var 9 menn som trente regelmessig. Med en gjennomsnittsalder på 28 år.

Etter 10 minutter oppvarming utførte de intervalltrening bestående av seks intervaller med 2 minutters pause med selvvalgt løpehastighet.  Forsøkspersonene ble instruert til å opprettholde den høyeste gjennomsnittlige løpehastigheten de klarte i løpet av de 6 intervallene.  Total treningstid var 34 minutter.

Forsøkspersonene gjennomførte også to utholdenhetstester med en intensitet som tilsvarte ”pratetempo”.   Den ene testen hadde lik varighet som intervalløkten, den andre testen hadde lik distanse som intervalltesten.

Målingene startet først når forsøkspersonene hadde nådd ”steady state” (pulsen hadde stabilisert seg).

Energiforbruk og fettforbrenning ble beregnet ved kontinuerlige målinger av respiratorisk gassutveksling.

Resultat

Intervalltrening versus varighets- og distanselik langkjør viste at intervalltrening gav høyest hjertefrekvens og melkesyrekonsentrasjon i blodet.

Energiforbruket under trening var 12 % høyere ved intervalltrening versus varighets- og distanselik langkjør.

Hvileforbrenning var 23 % høyere etter intervalltrening sammenlignet med langkjør som tilsvarte varigheten til intervalltreningen.

Fettforbrenningen var lavere ved intervalltrening versus varighets- og distanselik langkjør.

Fettforbrenningen 30 minutter etter treningen var høyere etter intervalltrening versus varighets- og distanselik langkjør.

Total fettforbrenning (34 minutter trening + 30 minutter hvile umiddelbart etter trening) var lik i alle 3 treningsformene.

Konklusjon

Denne studien har prøvd å simulere to typiske treningsøkter med varighet og intensitet som man finner på treningssenter og sammenlignet dette med en distanselik treningsøkt. 

Resultatene fra denne studien antar at om du skal investere lik tid til trening, så vil intervalltrening resultere i et større forbruk av kalorier og like stor fettforbrenning som en rolig langtur i pratetempo.

Les også:

Trening med lave karbohydratlagre øker fettforbrenningen.

Tredemølle versus løping ute.

Kilde: Hetlelid, K., Herold, E., and Seiler, S. ”Energy expenditure and substrate utilization during and 30 minutes post high intensity interval versus continous exercise bouts”. University of Agder.  Artikkel ble presentert I Oslo ved Norges Idrettshøyskole under “European College of Sport Science”, 24.-27. Juni 2009.