Inntak av karbohydrater før trening reduserer fettforbrenningen

På grunn av overvektproblematikk blant barn har det blitt en økt interesse for å bruke trening som behandlingsform.

Hensikten med studien var å se hvordan inntak av karbohydrat før trening påvirket fettforbrenningen under trening hos overvektig barn.

Forsøkspersonene var 7 overvektige barn med en gjennomsnittsalder på 11,4 år som gjennomførte en treningsøkt med varighet på 60 minutter med en intensitet som tilsvarte deres maksimale fettforbrenning.

Før treningen tok til fikk forsøkspersonene  enten en drikk bestående av karbohydrater eller en placebodrikk.

I begge tilfellene ble fettforbrenningen målt de siste 20 minuttene av treningsøkten.

Resultatene viste at inntak av karbohydratdrikk før trening reduserte fettforbrenningen hos overvektige barn.

Kilde:  Eur J Appl Physiol. 2011 Apr 6. Carbohydrate intake reduces fat oxidation during exercise in obese boys. Chu L, Riddell MC, Takken T, Timmons BW. Children’s Exercise and Nutrition Centre, McMaster University, Children’s Hospital, Chedoke Hospital, Evel Bldg, Room 469, Sanatorium Road, P.O. Box 2000, Hamilton, ON, L8N 3Z5, Canada.