Inne eller ute?

Hvilket miljø bør du velge dersom målet er å bruke mest mulig energi når du skal gå deg en tur?  Ny forskningsartikkel gir deg svaret.

Gåturer er en form for fysisk aktivitet som gjør oss i stand til å opprettholde eller forbedre utholdenheten vår.  Denne aktivitetsformen er lett og gjennomføre til alle årstider.  Men mange foretrekker innendørstrening de årstidene det er lite fristende å være ute.

Gåturer inne blir som oftest gjennomført på tredemølle.

Denne studien hadde som mål å finne om det er ulike krav til energibruk ved spaserturer ute på naturlige stier sammenlignet med gåtur inne på tredemølle.  For å undersøke dette ble det gjort målinger i ulike hastigheter og ulike oppoverbakker.

Forsøkspersonene var 14 friske menn med en gjennomsnittsalder på 23,9 år.

Målingene viste at energiforbruket ved utendørs gange var størst når man sammenlignet lik fart og lik vinkel på oppoverbakkene.

Skal du få samme energiforbruk innendørs som du får ved gåturer ute på flatt underlag, må tredemølla har en helling på 3 %.

Disse funnene kan være til hjelp når du skal lage dine treningsplaner.

Kilde: J Strength Cond Res. 2011 Dec 8 WORKLOAD COMPARISON BETWEEN HIKING AND INDOOR PHYSICAL ACTIVITY. Fattorini L, Pittiglio G, Federico B, Pallicca A, Bernardi M, Rodio A. Source 1Department of Physiology and Pharmacology «V. Ersparmer», «Sapienza» University of Roma, Roma, Italy, 2 Department of Sport and Health Sciences, University of Cassino, Cassino, Italy.