Hvorfor får vi «sting»?

«Sting» eller «hold» er en plage som mange har opplevd i forbindelse meg jogging.  Men hvorfor oppstår denne smerten i siden?

Hold eller sting kjennetegnes med smerter i siden, men smertene kan også være ledsaget av en stikkende smerte i skulderen.  Denne smerten kan bli så stor at treningen må avbrytes eller intensiteten må ned.

Når får vi sting?
Det virker som om smertene forverres etter inntak av mat og drikke og at de er mer vanlige i aktiviteter som involverer harde, oppreiste og gjentatte bevegelser med overkroppen.  Det betyr at aktiviteter som løping og da spesielt i nedoverbakke, svømming og ridning er mer utsatt enn andre aktiviteter.

Forskning viser at sting sjelden oppstår under sykling.

Sting er også mere utbredt blant yngre og avtar med alderen.  Forskning antyder også at godt trente utøvere har lavere forekomst av sting sammenlignet med mindre godt trente.

Utilstrekkelig oppvarming eller aktiviteter med svært høy intensitet kan være andre faktorer som utløser sting.

Hvorfor får vi sting?
Det er i dag tre teorier til årsakene.  En teori går ut på at sting skyldes reduksjon av blodtilførsel til den store pustemuskelen (diafragma).  Men siden både diafragma og annen muskulatur jobber arbeider hardt under aktivitet mener forskere at dette lite sannsynlig er årsaken.

En annen teori er at ulike organer trekker eller drar på ligamenter festet til putemuskelen. Ligamenter som støtter organer som magesekk, milt og lever, er festet til denne pustemuskelen (diafragma).  Aktiviteter som medfører risting kan derfor forårsake drag eller strekk i disse ligamentene og videre gi smerter som vi kaller sting.

Den tredje og nyeste teorien forklarer sting som irritasjon i bukhinnen.  Bukhinnen er en hinne som kler bukveggen og innvollene.  Denne hinnen består av to lag, der den ene omslutter innvollene og den andre bukveggen.  Disse to lagene kan bevege seg mot hverandre da det finnes en oljeaktig væske mellom dem.  Mellom disse to lagene finnes nerver.  Det antas at sting oppstår når det oppstår friksjon mellom mageinnholdet og denne hinnen.  Friksjonen skyldes av mye mat i magesekken eller reduksjon i væsken mellom hinnene.

Hvordan forebygge sting?
Unngå inntak av mat og drikke nært inn på trening og konkurranser.  Mat med høyt innhold av fett og sukker ser ut til å gi større problemer enn annen mat.  Mat som spises før trening eller konkurranse bør inntas 2 til 4 timer før og inneholde karbohydrater, lite fett og moderat mengde proteiner.

Unngå konsentrerte drikker da tømmingshastigheten fra magesekken reduseres med økende sukkerkonsentrasjon.  Derfor bør vann og svakblandede sukkerdrikke benyttes.  Væsken bør inntas hyppig og i små mengder.

Pusteteknikk under aktivitet har også vært nevnt som årsak til smerter i siden.  Det er foreslått at personer som får sting puster med brystet og ikke med magen.  Sterke magemuskler har også vært diskutert om kan forebygge sting.

Kan sting behandles?
Det er i dag ingen medisinsk behandling mot sting.  Men følgende råd kan være med på å redusere smertene:

  • redusere intensiteten på treningen.
  • bøye seg fremover og presse på smerteområdet samtidig som man puster dypt.
  • pust ut med sammenpressede lepper.
  • smerten forsvinner raskere dersom aktiviteten stoppes helt opp.
  • fotisett og inn-utpusterytme kan for noen påvirke smerten. Hvis smertene vanligvis er på høyre side og man normalt puster ut når høyre fot treffer bakken, kan man prøve å forandre dette ved å puste ut når venstre fot treffer bakken.
  • legge deg på ryggen å heve hoftene.

Det er viktig å være klar over at sting sjelden er et alvorlig problem.  Men vedvarer smertene etter at aktiviteten er avsluttet bør lege kontaktes.

Kilde: «Idrettsernæring», Ina Garhe og Christine Helle. Gyldendal forlag og Olympiatoppen. 1.forlag. 2011.