Hvorfor brukes doping?

Hvorfor brukes doping?

Prestasjonsfremmende
Idrettsutøvere som lykkes kan oppnå både penger, ære og berømmelse. I enkelte idretter blir toppidrettsutøverne dyrket som helter. Kommer du på pallen er du i alles oppmerksomhet, nummer 15 er det ingen som ser. Et sterkt ønske om å lykkes kan få enkelte til å ta i bruk doping for å bedre prestasjonen.

Doping for å klare kvalifiseringskrav
Av de som er tatt i doping er det  mange som forteller om sykdom og skade som årsak til dopingmisbruk. De har vært skadet, og derfor er de ikke i stand til å klare kvalifiseringskrav til mesterskap uten å jukse. Bruk av dopingmidler blir for disse utøverne en siste utvei for å kunne klare kravene.

Kosttilskudd
Andre utøvere sier at kosttilskudd er årsaken til den positive prøven. Utøverne forsvarer seg her gjennomgående med at kosttilskuddet må ha vært ”forurenset”, det vil si at de inneholder stoffer på dopinglisten uten at det står oppført på pakningen.

Kultur for doping
Det er dessverre ikke slik at holdningene til doping er like klare over alt. I enkelte land og miljø, i enkelte idretter, er det mer akseptert og kanskje også forventet at du bruker doping. I tidligere Øst-Tyskland var dopingen satt i system av det offentlige. Enkelte land har også utilstrekkelige kontrollrutiner, noe som gjør det mulig å bruke doping med liten risiko for å bli oppdaget. Fristelsen blir da enda større.

Kroppskultur
Det er mye oppmerksomhet rundt kropp og utseende i samfunnet. En del bruker dopingmidler for å bygge muskler og se flotte ut.

Kilde: www.antidoping.no  (http://www.antidoping.no/internett/medisinsk-info/hva-er-doping/hvorfor-brukes-doping/)