Hvordan påvirker høydetrening vår fysiske prestasjonsevne?

Her kan du lese om hvordan høydetrening kan påvirke vår fysiske prestasjonsevne.

Forskning viser at høydetrening har effekt dersom treningene blir gjennomført høyt nok og varer tilstrekkelig lenge.
”Live high train low” er et høydetreningskonsept som har blitt introdusert med den hensikt å forbedre utholdenhetsprestasjoner i høyden -og i lavlandet. Om LTHL-konseptet gir en økning i total hemoglobinmengde hos eliteutøvere har vært heftig debattert blant utøvere, trenere og fysiologer i mange år. Det har også blitt antydet at ”hypoksidosen” – kombinasjonen av høyde og tilbrakt tid i høyden, er den viktigste faktoren i denne sammenheng.
Forskerne har studert akutte effekter av hypoksi (høyde) på maksimalt oksygenopptak og utholdenhetsprestasjonen, og sett på effektene av LHTL høydetreningsleirer hos sveitsiske landslagsutøvere (innenfor idrettene orientering, langrenn og friidrett). Doktorgradsavhandlingen er basert på fire delstudier. Totalt 34 utøvere ble inkludert.
Akklimatisering nødvendig avgjørende for prestasjon
I den første studien ble det antydet at når utøverne blir utsatt for akutt høyde, uten akklimatisering, ble det maksimale oksygenopptaket (VO2maks) og prestasjon redusert allerede ved 800m over havet.

Ved økende høyde, ble maksimalt oksygenopptak og prestasjon redusert lineært med 6.3% og 14.3% per 1000m. I praksis blir anbefalingen derfor at utøvere som skal kvalifisere seg for et viktig mesterskap med en absolutt prestasjon (tid), bør de velge et kvalifikasjonsløp som er så nær havnivå som mulig.

LHTL kan forbedre utholdenhetsprestasjon
Forskerne dokumenterer gjennom sine tre andre studier at når utøvere bodde 24-26 dager på rundt 2500 meter og trente på mellom 1000 og 1800 meter, økte total hemoglobinmengde med 5 prosent. Dette viser at LTHL høydetrening kan forbedre utholdenhetsprestasjonen. Tre én-ukers opphold i høyden på ca. 2700 meter iløpet av fem måneder (tradisjonell høydetrening) førte ikke til økning i maksimalt oksygenopptak og total hemoglobinmengde. Derimot ble det registrert en økning i både makismalt oksygenopptak og total hemoglobinmengde når oppholdet ble forlenget til tre uker kombinert med trening på mellom 10000 og 1800 meter.

Konsekvenser i praksis
Forskerne råder utholdenhetsutøvere til at de gjennomfører høydetreningsleirer hvor de bor mer enn 400 timer på ca. 2500 meter.
Mange utøvere trener i dag på høydeopphold under 2000 meter og oppholder seg i høyden kortere enn anbefalt tid. Tidligere studier viser at denne kombinasjonen har mindre eller ingen effekt.

Referanse:
Wehrlin JP, Zuest P, Hallén J, Marti B. Live high-train low for 24 days increases hemoglobin mass and red cell volume in elite endurance athletes. Journal of Applied Physiology. 2006 Jun;100(6):1938-45.