Hvordan gjennomføre effektive treninger?

Effekten av mental trening er ofte undervurdert. Her får du tips som kan gjøre treningen din mer effektiv!

De fleste idrettsutøvere har utviklet rutiner de gjennomfører før konkurranser. Dette fordi de vet av erfaring at gjennomføring av disse konkurranserutinene fører til bedre prestasjoner. Man vet også at måten en gjennomfører treninger på, har direkte konsekvens for hvordan man konkurrerer.  Hvorfor er det da ikke flere som forbereder seg mentalt til trening med tanke på å få mest mulig ut av den enkelte treningsøkta?

Summerer man de enkelte øktene, er det disse som til syvende og sist fører frem til prestasjonsnivået utøveren ligger på. Med andre ord, det man gjør på trening blir direkte overført til konkurransesituasjonen.

Ønsker man å få maksimalt ut av hver treningsøkt, vil bruk av mål foran hver økt være et nyttig verktøy. Bruk av mål vil gjøre utøveren mer bevisst på hva en ønsker å få ut av den enkelte treningsøkten, noe som medfører effektive økter, spesifikk konsentrasjonstrening, raskere prestasjonsfremgang og ofte mer motiverte utøvere.
Et treningsprogram utgjør som regel planen for måloppnåelse. Tester underveis vil kunne gi svar på om man er på rett vei (oppnåelse av kortsiktige mål). I tilegg bør det føres treningsdagbok for hver treningsøkt hvor man vurderer graden av måloppnåelse, som f. eks fra en til seks, der seks er en optimal gjennomført økt og en er en særdeles svak økt.

Videre bør en føre på kommentarer i forhold til hvordan økta ble gjennomført ut fra målene man har satt seg. For den enkelte treningsøkt vil det for mange være mest naturlig å bruke prosessmål. Altså arbeidsoppgaver som skal løses på best mulig måte, disse oppgavene kan være av teknisk, taktisk, fysisk og av mental art.

Det er viktig at man ikke tar for seg for mange mål om gangen, et til to mål for en treningsøkt er som regel nok. Målene skal visualiseres, hvor en ser og føler at en når målene. Dette skal gjentas til målbildene er helt klare for utøveren.

Praktisk eksempel
For personer som driver styrketrening kan det være en utfordring å få opp spenningsnivået tilstrekkelig før serien starter. I tillegg slippes ofte fokuset på utførelsen av øvelsen for tidlig, noe som medfører dårligere teknisk gjennomføring på de siste repetisjonene. Mål for denne personen foran styrkeøkter kan da være;

1) heve spenningsnivået til et optimalt nivå foran hver serie

2) holde full fokus gjennom hele serien.

Personen setter av fem til ti minutter foran treningsøkten hvor en visualiserer at man hever spenningsnivået, bruker en indre dialog hvor en forsterker bilder og følelse av måloppnåelse. Måten en snakker til seg selv skal være med en slik innlevelse at man føler de ønskede reaksjonene.

Videre visualiseres  hver enkelt serie slik at den blir gjennomført teknisk riktig med ønsket fokus helt ut til siste repetisjon.Først da slapper man av. Treningsøkta blir gjennomført ut fra målene og for de seriøse, vil evaluering ut fra målsettingene i en treningsdagbok være nyttig. Her bør gjennomføringen konkretiseres. Sett en karakter på deg selv, gi korte kommentarer på hva som var bra og hva som kan bli bedre.