Hvilken rolle har formasjonene på prestasjonene til fotballspillere?

Spiller det noen rolle om et lag har 4-4-2 eller 4-3-3 formasjon på tekniske og fysiske prestasjoner?

Målet med studien var å undersøke hvilken effekt spillerformasjoner har på tekniske prestasjoner og omfanget av løping med høy intensitet i løpet av en fotballkamp på elitenivå.

Metode
Forsøkspersonene var 153 personer.  Disse spillerne ble analysert med kamera og et søkesystem som målte hvor raskt hver enkelt spiller beveget seg. Alle spillerne spilte i den engelske Premier League.

Resultat
Ballbesittelse var ikke forskjellig mellom 4-4-2, 4-3-3 og 4-5-1 formasjonene. 
Det ble heller ikke funnet forskjeller i hvor mye løping hver enkelt spiller gjennomførte med høy intensitet i ulike formasjoner.

Sammenlignet med 4-4-2 og 4-3-3 formasjoner, viste resultatene at spillere i 4-5-1 formasjoner gjennomførte minst løping med høy intensitet når laget deres var i besittelse av ballen, men måtte løpe mer med høy intensitet når laget mistet ballen.

Antall suksessfulle pasninger var høyest i 4-2-2 formasjoner sammenlignet med 4-3-3 og 4-5-1 formasjoner.

Angripere som spilte i 4-3-3 formasjon utførte ca. 30 % mer løping med høy intensitet enn angripere i 4-4-2 og 4-5-1 formasjon.

Konklusjon
Resultatene viste at formasjonen til lagene ikke påvirket den totale aktivitetsprofilen til spillerne, bortsett fra til angriperne.  Men formasjonene påvirket hvor mye løping med høy intensitet som ble gjennomført og noen tekniske ferdigheter.

Kilde: . J Sports Sci. 2011 Apr 19:1-10.  The effect of playing formation on high-intensity running and technical profiles in English FA Premier League soccer matches. Bradley PS, Carling C, Archer D, Roberts J, Dodds A, Di Mascio M, Paul D, Gomez Diaz A, Peart D, Krustrup P.Source Department of Sports and Exercise, Soccer Research Group, University of Sunderland, Sunderland, UK.