Hvilken fettprosent er nødvendig for å få synlige magemuskler?

Synlige magemuskler er for mange symbolet for en veltrent kropp.  For å oppnå dette må du ha en relativ lav fettprosent.  Men hvor lav?

The American Council on Exercise anbefaler en fettprosent på mellom 25 til 32 for kvinner og en fettprosent på 18-25 kroppen for menn.   Det er naturlig at kvinner har høyere fettprosent enn menn.

For idrettsutøvere som kan ha et annet forhold mellom muskelmasse og fettmasse er anbefalingene ikke lavere enn 20 % hos kvinner og ikke lavere enn 13 % hos menn.  For lav fettprosent over lang tid kan gi helseplager.

Måling av fettprosent
Den mest vanlige og lettest tilgjengelige metodene er å måle hud folder med en spesial klype.  Klypen brukes til å måle tykkelsen/mengde fett på utvalgte steder på kroppen.  Ulempen med denne metoden er at den lett kan bli unøyaktig dersom uerfarne personer måler eller dersom måleinstrumentet (klypa) ikke er av bra nok kvalitet.

Video som viser dette:

Bioelektrisk impedans analyse er en annen metode som måler fettprosenten.  Mange store treningssenter tilbyr denne målemetoden.  Det mest anerkjente og brukte måleapparatet heter InBody720.

Andre metoder som kan brukes er røntgenmålinger og vannfortrenging.  Dette er svært nøyaktige metoder, men kompliserte og dyre å gjennomføre.

I følge “The American Council on Exercise” er normalen for kroppsfett som følger:

Beskrivelse

Kvinner

Menn

Essential Fat

10-13%

2-5%

Athletes

14-20%

6-13%

Fitness

21-24%

14-17%

Acceptable

25-31%

18-24%

Obesity

>32%

>25%

*Kilde: ACE Lifestyle & Weight Management Coach Manual

Tabellen over gir en oversikt som viser “normalen”. Men hva med de som vil være mer ekstreme? Et søk på en nettside med fokus på kroppsbygging(Ironmagazine) oppgis følgende tall:

Kvinner:
Konkurranseform («ripped»): 8-12%
Veldig lav fettprosent (excellent): < 15%
Lav fettprosent (good): 16-20%
Gjennomsnittllig (fair): 21-25%
Over gjennomsnitt (poor): 26-30%
Store endringer kreves (Very poor): 31-40%+

Menn:
Konkurranseform («ripped»): 3-6%
Veldig lav fettprosent (excellent): < 9%
Lav fettprosent (good): 10-14%
Gjennomsnittlig (fair): 15-19%
Over gjennomsnittet (poor): 20-25%
Store endringer kreves (Very poor): 26-30%+

Er du imponert over magemusklene til en fitnessutøver i konkurransesituasjon?

Vær oppmerksom på at de har spisset formen sin til denne aktuelle dagen med en spesialdiett over en viss tidsperiode. Det er også inntatt lite væske for å synliggjøre musklene mest mulig.  Som en ekstra effekt er det påsmurt brunkrem. Utøvere i en slik konkurranseform  har ikke så lav fettprosent over lang tid.

Er målet å ha synlige magemuskler året rundt, og på en sunn måte,  vil det for menn være naturlig å ligge på en fettprosent på ca. 10 til 14 % . For kvinner mellom 16 til 20 % . Genetiske forutsetninger være med på å lage avvik, så dette er ca.tall.

Personen på illustrasjonsbilde hadde en fettprosent på ca. 15 når bildet ble tatt (målt med klype).