Hvilken effekt har kompresjonsbekledning for leggene?

Bedre fysiske prestasjoner med kompresjonsbekledning?

Forskjellige typer kompresjonsbekledning i form av strømper og ”legg cuffs” har økt betraktelig de siste årene. Før var det kun å se på triatleter, mens i dag er det mange som benytter seg av denne type bekledning til ulike formål.

 

Noen bruker det med tanke på prestasjon, andre med tanke på restitusjon eller ønske om å forebygge typiske overbelastningskader som beinhinnebetennelse.

 

Det er forløpig lite forskning på hvilken effekt kompresjonsbekledning for leggene har på løping. På denne bakgrunn ønsket Stickford m.fl (2014) å undersøke om det er forskjell i arbeidsøkonomi eller teknikk med eller uten bruk av kompresjonsbekledning for leggene.

 

Utvalget bestod av 16 mannlige eliteløpere som alle løp i tre hastigheter med og uten kompresjonsbekledning for leggene. Det ble registrert fysiologiske og kinematiske målinger under alle løpene.

 

Resultatene viste absolutt ingen forskjeller i oksygenopptaket eller i de kinematiske målingene med eller uten bruk av kompresjonsbekledning for leggene i de ulike hastighetene.

Studien konkluderer med at en selv må finne ut om kompresjonsbekledning er nyttig eller ikke, alt avhengig av den subjektive opplevelsen en har med å bruke strømpene. Målingene viste ingen forskjeller med eller uten strømper, men en eventuell «velværefølelse» er ikke målt i denne undersøkelsen.

 

 

Stickford A SL1, Chapman RF, Johnston JD, Stager JM. (2014)Lower Leg Compression, Running Mechanics and Economy in Trained Distance Runners. Int J Sports Physiol Perform [Epub ahead of print]