Hvilken aktivitet gir best fettforbrenning, sykling eller løping?

Denne undersøkelsen undersøkte forskjeller i forbrenning av fett i aktivitetene sykling og løping ved den samme relative treningsintensiteten.

Undersøkelsen brukte flere mål på intensitet.  Intensitet ble oppgitt som prosent av maksimal arbeidsbelastning (maximum workload, WLmax), maksimal oksygenopptak (% av VO2max) og maksimalt hjertefrekvens (% av HRmax).

Ti mannlige triatleter utførte hver sin løpe- og sykkeltest til utmattelse og trente ved 60 %, 65 %, 70 %, 75 % og 80 % av deres WLmax, VO2 og HRmax.  Etter alle disse testene ble laktatinnhold i blodet målt.  I tillegg ble fettforbrenningen beregnet fra oksygenopptak målingene.

Resultatene viste at fettforbrenningen var signifikant høyere ved løping sammenlignet med sykling ved den samme relative intensiteten uttrykt enten ved % av WL eller % av VO2max. 
Ingen signifikant forskjell ble funnet i VO2max og HRmax mellom de to maksimale testene, heller ikke i submaksimal VO2 mellom testøvelser ved samme prosent av WLmax.
Hjertefrekvens og laktatinnhold i blodet var signifikant høyere ved sykling ved 60 og 65 % og 65-80 % av WLmax.
Forskerne konkluderte med at fettforbrenningen er signifikant høyere ved løping sammenlignet med sykling ved den samme relative intensiteten uttrykt enten i % av WLmax eller % av VO2max.

Kilde:
Higher Fat Oxidation in Running Than Cycling at the Same Exercise Intensities
Benoit Capostagno, Andrew Bosch, IJSNEM, 20, Februar 2010