Hva skal til for å øke motivasjonen til trening?

Denne amerikanske studien så på hvilke motivasjonsfaktorer og barrierer studenter har til trening.

De fleste amerikanere som er overvektige trener ikke og av de som trener slutter over 50 % etter maksimalt 6 måneder.

Hensikten med denne studien var å finne nøyaktig ut hva som gjør at ungdom starter og slutter å trene. 

Metode

Studien hadde 1044 deltakere med en gjennomsnittsalder på 20,5 år (+/-5,77 år) hvor 689 var kvinner og 355 var menn som svarte på spørreskjema.  Av alle forsøkspersonene oppgav 76,8 % at de trenet. 

De som trenet oppgav følgende motivasjonsfaktorer: god helse, føle seg vel, redusere stress og føle seg attraktiv.
For gruppen som trenet, oppgav hele 76,1 % et ønske om å trene mer.  Skulle denne gruppen begynne å trene mer måtte følgende være oppfylt: mer tid, mindre skolearbeid, mer motivasjon, mindre forpliktelser og en sport å trene mot.

Resultat

Felles barrierer for de som ikke trenet var: ikke nok tid, latskap, andre prioriteringer, ingen motivasjon og ingen energi/trøtt.  For de som ikke trenet ønsket hele 88,8 % å begynne.

Konklusjon

Hva skal til for å hjelpe denne gruppen i gang med trening?  Forskerne fant følgende svar: en treningspartner, mer tid, trene i gruppe, få krav, mer motivasjon og bedre treningsfasiliteter.

Kilde: MOTIVATIONS AND BARRIERS TO EXERCISE AMONG COLLEGE STUDENTS
William Ebben1 and Laura Brudzynski2
Marquette University/ Department of Physical Therapy, Program in Exercise
Science, Milwaukee, WI
Marquette University/Department of Psychology, Program in Exercise
Science, Milwaukee, WI
Official Research Journal of the American Society of Exercise Physiologists (ASEP) Volume 11 Number 5 October 2008