Hjemmebanefordel

Hvorfor er det slik at idrettsutøvere presterer bedre på hjemmebane? 

Dette er ikke noe nytt fenomen. I engelsk fotball har denne trenden holdt deg relativt stabil siden 1888. Hjemmefordelen finner en både i profesjonelle- og amatørligaer, i individuell- og i lagidretten. Tendensen er uavhengig av kjønn, alder og nasjonalitet. Forskere har lagt frem en modell som viser hvorfor denne særegenheten oppstår:

Modellen tar utgangspunkt i om en konkurrerer/spiller kamp på hjemme- eller bortebane. Dette vil kunne påvirke hvordan vi oppfatter rammefaktorene rundt kamp/konkurransesituasjonen.

Med rammefaktorer menes forhold som er radikalt annerledes på hjemme og bortearena og kan påvirke utøvere og trenere i en eller annen retning. Dette kan være antall tilskuere, hvordan tilskuerne oppfører seg og i hvilken grad en får støtte av de fremmøtte. Trygghetsfaktoren viser til i hvilken grad spillerne er kjente med omgivelsene og kampsted. Et vanlig ledd i forberedelser til større mesterskap er nettopp å oppsøke konkurransearenaene en skal møte i senere mesterskap for å gjøre seg kjent med forholdene. En ekstrabelastning for bortelaget kan være selve reisen. Her vil faktorer som reiseavstand, transportmåte (fly, bil, buss), tiden en bruker på reisen og eventuelt kryssing av tidssoner spille inn.

Rammefaktorene vil kunne påvirke utøvere og treneres selvtillit, konsentrasjonsevne, spenningsnivå og angst. Dette kan igjen innvirke på hvor offensiv man er i tankegangen i forhold til taktiske avgjørelser.

Alle faktorene som til nå er nevnt vil til slutt påvirke lagets prestasjon på tre måter. Så spørs det da hva som er viktig, når en vurderer prestasjoner. Er det det å vinne? (tertiærnivå). Petter Northug har bla fått kritikk på at han ikke er med på å ta ansvar under fellesstarts konkurranser. Northug avfeier kritikken ved å si at det som gjelder er å komme først over mål. Enkelte fotballag får mye positive oppmerksomhet ved at de scorer mange mål. Andre lag får negativ kritikk på at de scorer for lite (sekundær nivå). Andre igjen måler prestasjoner i forhold til hvordan man gjennomfører kamper, f. eks gjennom mengden av ballbesittelse (primærnivå). Til syvende og sist er det vel prestasjonen målt i forhold til seier/tap eller plassering de fleste forholder seg til.

Når en ser nærmere på hvilke faktorer som er med å påvirke til hjemmebanefordelene, vil reise og tryggheten en føler i omgivelsene har en viss påvirkning. Den største årsaken til hjemmebanefordelen ligger imidlertid i publikumspåvirkningen. Publikummet påvirker direkte gjennom støtte til hjemmelaget og indirekte gjennom påvirkning av dommeravgjørelser i hjemmelagets favør.