Hardtrening øker hvileforbrenningen

45 minutter hard trening øker hvileforbrenningen med opptil 37 %.

Dette er den første studien som måler energiforbruket etter hard trening i et ”metabolsk kammer*”

Studien ville finne effekten på hvileforbrenningen ved å legge inn en hard treningsøkt på 45 minutter i en ellers vanlig dag. Treningsøkten ble gjennomført på sykkel og målingene av hvileforbrenningen ble gjennomført i et metabolsk kammer. 

Metode
Ti mannlige forsøkspersoner i alderen 22 – 33 år gjennomførte to separate 24 timers besøk i det metabolske kammeret, en treningsdag og en hviledag.  Energiforbruker ble målt begge dagene.
På treningsdagen utførte forsøkspersonene en hard sykkeløkt på 45 minutter.  De andre aktivitetene som ble gjennomført treningdagen og hviledagen var strengt kontrollert slik at de var mest mulig like.

Resultat
Den 45 minutter lange treningsøkten gav et netto energiforbruk på 519 +/- 60,9 kcal.  De 14 timene etter treningen økte energiforbruket med 190 +/- 71,4 kcal sammenlignet med hviledagen.

Konklusjon
Hos unge menn gir en hard treningsøkt på 45 minutter en signifikant økning i hvileforbrenningen som vedvarte i 14 timer.  Denne økningen på 190 kcal over ”normal” hvileforbrenning representerer et tillegg på 37 % til det nettoenergiforbruket som den 45 minutter lange treningsøkten gav.  Denne fordelen kan benyttes til de som har som mål å kontrollere vekten.

*Den mest nøyaktige metode for å bestemme energiforbruket innebærer kontinuerlige målinger av varmeeffekt (direkte kalorimetri) eller utåndet gassutveksling (indirekte kalorimetri) hos personer begrenset til metabolsk kamre. Et metabolsk kammer er et lite rom hvor en person kan leve i en 24 timers periode, mens forbrenning blir målt under måltider, søvn, og lette aktiviteter. Forskere måler varmen fra en persons kropp for å finne ut hvor mye energi hver aktivitet forbruker  for denne personen. I indirekte kalorimetri, måler forskerne oksygenopptak, karbondioksid produksjon og nitrogen utskillelse for å beregne energiforbruket (http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/pima/adtech/adtech.htm).

Kilde: Med Sci Sports Exerc. 2011 Feb 8A 45-Minute Vigorous Exercise Bout Increases Metabolic Rate for 14 Hours. Knab AM, Shanely RA, Corbin K, Jin F, Sha W, Nieman DC. 1 Human Performance Laboratory, Appalachian State University, North Carolina Research Campus, Kannapolis NC 2 UNC Nutrition Research Institute, University of North Carolina Chapel Hill, North Carolina Research Campus, Kannapolis NC 3 Bioinformatics Research Center, University of North Carolina at Charlotte, North Carolina Research Campus, Kannapolis, NC.