Hard trening gir god søvn

Trening gir deg god søvnkvalitet og bedre psykologisk funksjonsevne.

Hensikten med studien var å finne ut om hard trening gir bedre søvn og psykologisk funksjonsevne, og om denne sammenhengen varierte med kjønn.  Det er både en allmenn og vitenskapelig oppfatning at fysisk aktivitet er et effektivt hjelpemiddel mot dårlig søvnkvalitet.  Men empirisk forskning på ungdom er svært begrenset.

Metode
Forsøkspersonene bestod av 434 ungdommer, hvor 258 stk. var idrettsutøvere og 176 var kontrollgruppen.  Gjennomsnittsalder var 17,2 år.  Idrettsutøverne trente gjennomsnittlig 17,69 timer per uke, mens kontrollgruppen trente gjennomsnittlig 4,69 timer per uke.

For å måle søvnmønster og psykologisk funksjonsevne gjennomførte forsøkspersonene en sovelogg 7 dager etter hverandre og et spørreskjema for hver dag med selvrapportering.

Resultat
Sammenlignet med kontrollgruppen rapporterte idrettsutøverne bedre søvnmønster inkludert bedre søvnkvalitet.  I tillegg brukte de kortere tid før de sovnet og våknet færre ganger per natt.

Konsentrasjonsevnen på dagtid hos idrettsutøverne var bedre enn hos kontrollgruppen.

Idrettsutøverne rapporterte signifikant lavere angstnivå og færre depressive symptomer.

Sammenlignet med menn, rapporterte kvinnene om mindre variasjon i søvnkvalitet.
Menn i kontrollgruppen hadde den mest ugunstige scoren ved måling av søvnkvalitet og psykologisk funksjonsevne.

Konklusjon
Funn i denne studien viser at regelmessig hard trening gir en positiveffekt til ungdommens søvnkvalitet og psykologisk funksjonsevne.  Resultatene indikerer også at menn med lavt aktivitetsnivå har større risiko for søvnproblemer og lavere psykologisk funksjonsevne.

Denne studien viser noe annet.

Kilde: J Adolesc Health. 2010 Feb; 46(2):133-41. Epub 2009 Aug 18.”High exercise levels are related to favorable sleep patterns and psychological functioning in adolescents: a comparison of athletes and controls.”Brand S, Gerber M, Beck J, Hatzinger M, Pühse U, Holsboer-Trachsler E. Psychiatric Hospital of the University of Basel, Depression and Sleep Research Unit, 4025 Basel, Switzerland. serge.brand@upkbs.ch