Har uttøying noen effekt?

Ofte kan man i treningsmiljøer høre at man må huske å tøye for å prestere optimalt, og for å unngå muskelstølhet og skade. I virkeligheten har ikke forskningen særlig overbevisende dokumentasjon for slike effekter av tøying. Derimot har tøying god effekt på bevegelsesutslag.

Artikkelen er skrevet av  Professor Jens Bojsen-Møller og stipendiat Marie Moltubakk ved Norges Idrettshøyskole.

Den eneste veldokumenterte effekt av tøying er at det er mulig å øke bevegelighet eller såkalt maksimalt leddutslag. Dette er i mange tilfeller god nok grunn til å drive bevegelighetstrening. Men for å oppnå resultater kreves systematisk trening over tid – ikke bare noen få sekunder uttøying etter trening.

Gjennom årene har forskere publisert en del studier som har sett på effektene av tøying. De kan deles i forskjellige grupper:

Den akutte effekt av bevegelighetstrening på prestasjon
Altså en vurdering av om man bør tøye innen idrettslig prestasjon. Det finnes en del studier som viser at maksimale prestasjoner som hopp og sprint faller akutt etter statisk tøying. Andre studier viser verken positiv eller negativ effekt av tøying. Sammenfattet finnes det ikke bra argumenter for å tøye for maksimale kraftprestasjoner. Dersom prestasjonen derimot krever stor bevegelsesutslag, slik som i turn, er det vist god effekt av bevegelighetstrening. Det er også verdt å merke seg at dynamisk bevegelighetstrening skiller seg fra statisk, og muligens kan gi positiv påvirkning på spenst og eksplosivitet.

Effekten av kronisk tøying (altså langvarig, systematisk bevegelighetstrening) på prestasjon
Der finnes data som tyder på at for eksempel høy bevegelighet har en negativ effekt på løpsøkonomi, men ellers finnes det ikke spesielt god kunnskap om hvorvidt lengre tids tøying kan øke prestasjon. Noen studier har vist bedret styrke og eksplosivitet etter en periode med bevegelighetstrening, men her trengs mer forskning. Det er klart at det finnes idretter, for eksempel turn, svømning, kasteidretter og så videre, hvor høy bevegelighet er avgjørende for at gjennomføre bevegelsene optimalt, og på den måte kan man si at tøying kan ha en effekt på prestasjon.


Effekten av tøying på skaderisiko

Det finnes visse studier som kan dokumentere noen sammenheng mellom tøying og skader (at tøying reduserer skaderisiko), men disse kan i de fleste tilfeller kritiseres for sitt studiedesign. Dermed er konklusjonene av begrenset styrke. De fleste prospektive studier (et mer solid studiedesign) har kunnet vise ingen eller veldig svak sammenheng mellom bevegelighetstrening og skaderisiko.


Effekten av tøying etter trening på muskelstølhet

Det finnes ikke studier som kan dokumentere nedsatt muskelømhet etter tøying. Likevel kan det velbehaget som mange rapporterer når de tøyer ut etter trening, være god nok grunn til å fortsette med slik trening.

Konklusjon?
Tilbake står at tøying øker bevegeligheten, men det er ennå uvisst hva selve mekanismen er bak økt bevegelighet. Man kan lese forskjellige teorier om at muskler og sener blir lengere og mer smidige, men dette er aldri bevist.

De lengste studier som har sett på effektene av tøying er åtte uker, og ingen av disse studier har observert endringer i muskellengde eller senelengde. Derfor har man hittil ment at den underliggende mekanismen må finnes i nervesystemet, altså økt toleranse for tøyning.

Det er klart at åtte uker ikke er lenge, og derfor gjennomfører NIH den inntil nå lengste treningsstudien hvor forsøkspersoner tøyer systematisk i seks måneder. Formålet er å avdekke mekanismene bak økt bevegelighet etter tøying. Studien forventes ferdig ultimo 2013.

Artikkelen er hentet i sin helhet med tillatelse fra Norges Idrettshøyskole.