”Grønn trening” er godt for humør og selvbilde!

Trening i naturen gir positiv effekt på humør og selvbilde.

Grønn trening er trening ute i naturen.   Det er bevist at trening i naturen gir både kortvarige og langvarige positive effekter.

Metode
Denne studien sammenfatter flere studier for å se hvilke effekt grønn trening har på menneskers selvbilde og humør.  Sammendraget består av 10 studier gjennomført i England med totalt 1252 forsøkspersoner.

Denne multianalysen vurderer hvilken effekt mennesker har av akutt eksponering av grønn trening på det å forbedre selvbilde og humør (indikatorer på mental helse).  Når effekten ble målt, ble den satt i sammenheng med hvor lenge forsøkspersonene ble eksponert for natur og treningsintensitet. Videre ble effekter identifisert gjennom ulike undergrupper som kjønn, alder, helsetilstand og type omgivelser.

Resultat
Resultatene av de statistiske analysene viser at grønn trening gir signifikant positiv effekt på både selvbilde og humør.

Ethvert ”grønt” miljø forbedret både selvfølelse og humør, og tilstedeværelse av vann gav enda større effekt.

Grønn trening gav lik effekt på både menn og kvinner når det gjaldt selvfølelse, men det ble observert forskjellig effekt på humør.

Effekten på humør og selvfølelse var størst på de yngste forsøkspersonene.

De som var mentalt syke hadde den største effekten av grønn trening.

Konklusjon
Denne studien viser at omgivelsene påvirker helsen vår i stor grad.

Kilde: Environ Sci Technol. 2010 May 15;44(10):3947-55. What is the best dose of nature and green exercise for improving mental health? A multi-study analysis. Barton J, Pretty J. Interdisciplinary Centre for Environment and Society, Department of Biological Sciences, University of Essex, Colchester CO4 3SQ, U.K.