Godt trente takler stress best

Ny studie som sammenfatter positive psykologiske effekter av trening.

Forskning om sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse har som oftest fokus på de positive effektene fysisk aktivitet har på følelser og tankemessige (kognitive) funksjoner.

De fleste studier som omhandler følelser tar for seg treningens effekt på å redusere depresjoner eller symptomer på depresjoner.  Disse studiene sidestiller treningens effekt med medisin og drøfter ulike nevrobiologiske årsaker til disse mekanismene.

Den positive effekten trening har humør og angst er også godt dokumentert. Mekanismene bak dette kan være de psykologiske endringene som bedret selvbilde og selvtillit.  Men det er viktig å være klar over at utholdenhetstrening ikke alltid har en positiv effekt på mental helse. Unntak kan være overtrening.

Forskning på sammenheng mellom fysisk aktivitet og kognitive funksjoner viser av trening kan redusere aldersrelaterte kognitive dysfunksjoner og utsette demens.

Trening gir også positive effekter til barn og ungdommers mentale helse og kognitive funksjoner. Spesielt de viktige funksjonene som fortsatt er under utvikling gjennom ungdomstiden.

Trening påvirker også stresshormonene våre.  Godt trente personer takler og kommer seg raskere etter å ha blitt utsatt for stressende situasjoner.

Kilde: Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2012 Jan;55(1):55-65. Exercise and psychological well-being Schulz KH, Meyer A, Langguth N.Source Ambulanzzentrum, Fachbereich Sport- und Bewegungsmedizin, Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52, W26, 20241, Hamburg, Deutschland, khschulz@uke.de.