Gir trening på tom mage høyest fettforbrenning?

Ved slanking anbefales det som oftest en kombinasjon av trening og et sunt kosthold.  Denne studien ville undersøke om trening fastende gir høyere fettforbrenning enn om du spiser på forhånd.

Trening og endring i kostholdet er den kombinasjonen som oftest brukes for å redusere fettmengde og gå ned i vekt.  Ser man på slanking på denne måten er det vanlig å likestille trening og et sunt kosthold.

Flere emner innen dette feltet er fortsatt veldig kontroversielt. Et av emnene hvor det fortsatt er mye uenighet er om trening fastende kan gi økt vektnedgang på grunn av økt fettforbrenning.

Hensikten med denne studien var å se om trening fastende øker fettforbrenningen vs. trening hvor man hadde spist på forhånd.

Metode
Forskerne av denne artikkelen målte og sammenlignet derfor endringer i fettforbrenningen under trening hos personer som var fastende vs. personer som hadde spist.

Måling av fettforbrenning ble målt gjennom oksygenforbruk.  Målemetoden som ble benyttet kalles RER (respiratory-exchange ratio).

RER= forholdet mellom oksygen du puster inn og karbondioksid pustet ut. Forholdstallet her er RER.  Målinger av RER kan bli brukt til å beregne respiratorisk kvotient (RQ), som sier noe om hvilke næringsstoff (fett eller karbohydrat) som er dominant i forbrenningen din.

De 8 forsøkspersonene var unge friske menn.  De gjennomførte den samme treningen med moderat intensitet på tredemølle med en varighet på 36 minutt.  Intensiteten på øktene var 65 % av maksimal hjertefrekvens.

De gjennomførte testen to ganger, en gang fastende og en gang etter inntak av frokost.

Resultat
Resultatene fra denne undersøkelsen viste at fettforbrenningen var lavest hos den gruppa som fastet.  Målinger 24 timer etter treningen viste fortsatt det samme resultatet.

Konklusjon
Forskerne konkluderte med at dersom målet er å øke fettforbrenningen ved hjelp av moderat utholdenhetstrening, økes ikke denne dersom du utfører treningen fastende. Det anbefales heller et lett måltid før trening.

Kilde:  Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2011 Feb;21(1):48-54. Exercising fasting or fed to enhance fat loss? Influence of food intake on respiratory ratio and excess postexercise oxygen consumption after a bout of endurance training. Paoli A, Marcolin G, Zonin F, Neri M, Sivieri A, Pacelli QF. Dept. of Human Anatomy and Physiology, University of Padua, Italy.