Gir mange timer på sykkel dårligere ereksjon?

I følge diverse artikler i media kan sykling gi økt risiko for dårligere ereksjon og lidelser i prostata.  Derfor ville denne studien se på hvilken rolle sykling har på ereksjon og nedre urinveis lidelser.

I perioden 26.juni 2010 til 20.juli ble grad av nedre urinveis lidelser (problem med å tømme blære og ufrivillig vannlating) og ereksjonsproblemer målt ved hjelp av spørreskjema.  Forsøkspersonene var deltakere av sykkelklubber og tilsette ved sykehus, offentlige kontor og universitet.

Forsøkspersonene ble delt i to grupper, en sykkelklubbgruppe (142 menn med gjennomsnittalder 44 år og en kontrollgruppe som ikke syklet (83 menn med gjennomsnittalder 42 år).

Personer som hadde en historie med urologiske eller andre kroniske sykdommer ble ekskludert fra undersøkelsen.

Resultat
Resultatene av undersøkelsen viste av å delta i en sykkelklubb ikke gav økt forekomst av nedre urinveis symptomer eller ereksjonsproblemer sammenlignet med en kontrollgruppe.

Konklusjon
Resultatene fra denne studien foreslår at det å bruke sykkel som trening ikke har noen negativ påvirkning på nedre urinveis symptomer eller på ereksjon hos friske menn.

Forskerne påpeker at studien har en svakhet ved at det kun er brukt spørreskjema.

Kilde: Int Neurourol J. 2011 Jun;15(2):97-101. Epub 2011 Jun 30. Bicycle riding: impact on lower urinary tract symptoms and erectile function in healthy men. Baek S, Lee SY, Kim JM, Shin E, Kam S, Jung HC. Source Department of Pubic Health, Kyungpook National University School of Medicine, Daegu, Korea.