Gir det økt stressnivå å drive toppidrett?

Her kan du lese hvordan toppidrett påvirker angst, depresjon og søvnkvalitet til idrettsutøvere.

Studiets hensikt var å undersøke om det å drive toppidrett fører til stress som igjen fører til økende eller dempende symptomer på angst og depresjon hos ungdom. Videre ser undersøkelsen på om det er en sammenheng mellom det å drive idrett på høyt nivå og  stressnivå, og om dette igjen påvirker søvnkvaliteten.

Deltagerne i undersøkelsen var fra 15 sveitsiske ” olympiske idrettsklasser” og 9 ”normalklasser”, fordelt på 279 jenter og 156 gutter med en gjennomsnittalder på 17, 2 år. Deltagerne besvarte spørreskjema og fullførte en 7 dagers søvnlogg.

Analysen av dataene viste at økt stress var relatert til mer depressive symptomer og høyere score på angst (trekkangst). Videre viste ungdommer som ble klassifiserte til å ha dårlig søvn å ha større tendens til depressive symptomer. Allikevel ble det ikke funnet noe som kunne vise at toppidrettutøverne opplevde mer angst, depresjon og dårligere søvnkvalitet som følge av stress i idrettssammenheng. Dette til tross for at tidligere forskning har antydet dette. Forskerne viser allikevel til at en bør være varsom med å anta at deltagelse i idrett skal virke som en stressbuffer.

Kilde:
Gerber M, Holsboer-Trachsler E, Pühse U, Brand S. Elite sport is not an additional source of distress for adolescents with high stress levels. Percept Mot Skills. 2011 Apr; 112(2), 581-99