Fysisk trening holder deg smart!

Er det tilfeldig at det norske sjakklandslaget er opptatt av å holde seg i fysisk god form under store mesterskap som OL i sjakk i Tromsø? Mye tyder på at fysisk aktivitet kan spille inn på hjernens prosesser, og blant annet bidra til raskere bearbeiding av informasjon.

 

Under sendingen av OL i sjakk på NRK (august 2014) ble det flere ganger uttalt fra utøvere og ekspertpanelet at det kan være vanskelig å opprettholde en god sjakkhjerne når en blir eldre. Dessverre er realiteten slik at aldring kan svekke kognitive prosesser. Heldigvis er det utført en rekke vitenskapelige undersøkelser i løpet av det siste tiåret, som viser at trening virker positivt på kognitive prosesser uansett alder.

I 2013 utga Gomez-Pinilla & Hillman studien “The influence of exercise on cognitive abilities”. Resultatene viser at aktive og godt trente personer er i stand til å tildele mer oppmerksomhet til omgivelsene. Likedan evner de å bearbeide informasjon raskere, samt at aktiviteten er med på å redusere aldersrelatert tap av hjernevev.

De kognitive fordelene sammenfaller trolig med at trening påvirkerulike molekylære hendelser som gjør at hjernen raskere mottar energi og signaler, og slik får et bedre utgangspunkt til å bearbeide informasjon. Studien peker samtidig på at et sunt kosthold kan ha samme positive virkning på hjerneaktiviteten som fysisk aktivitet. På denne bakgrunn ser vi at både fysisk aktivitet og et sunt kosthold er viktige faktorer for å holde seg smart, og motvirke kognitive lidelser.

 

Gomez-Pinilla F & Hillman C “The influence of exercise on cognitive abilities” (2013) Compr Physiol.;3(1):403-28.