Fysisk aktivitet for barn etter skoletid hjelper!

En amerikansk studie viser at fysisk aktivitet for barn etter skoletid er effektivt med tanke på å øke utholdenheten og endre kroppssammensetningen.

Hensikten med studien var å se om fysisk aktivitet for barn etter skoletid i en 10 måneders periode kunne påvirke kroppssammensetningen og utholdenheten til unge svarte gutter.

Metode

Forsøkspersonene var 106 svarte gutter i alderen 8-12 år.  De ble delt inn i en kontrollgruppe og treningsgruppe.  Treningsgruppen ble delt inn i to, en gruppe som ble kalt ”ikke deltakere” (barn som deltok mindre enn 60 % av treningene) og ”deltakere” (barn som deltok 60 % eller mer av treningene).

De daglige treningene bestod av 25 minutt teknikktrening, 35 minutt med hard fysisk aktivitet og 20 minutter med lett styrketrening og uttøyning.

Resultat

Resultat fra målingene viste at gruppen som fullførte i 60 % eller mer av treningene fikk bedre utholdenhet, signifikant reduksjon av BMI og lavere fettprosent enn kontrollgruppen.

Det ble observert en tydelig sammenheng med energiforbruk, endring i kroppssammensetning og utholdenhet bare hos gruppen som gjennomførte 60 % eller mer av treningene.

Konklusjon

Fysisk aktivitet etter skoletid med en tilstrekkelig lengde og intensitet kan gi helsegevinster når det gjelder kroppssammensetning og fysisk form hos svarte gutter som gjennomførte minst tre treninger per uke.

Kilde: J Obes. 2011;2011:358581. 2010 Oct 12. A 10-month physical activity intervention improves body composition in young black boys.Howe CA, Harris RA, Gutin B. Department of Exercise Physiology, Ohio University, Grover Center, E325 Athens, OH 45701, USA.