Fra fotballtalent til elitespiller

Denne undersøkelsen tar for seg 16- åringers treningsvaner og spillerutvikling.

Spillerutvikling av unge fotballtalent har blitt et fokusområde for norske klubber på høyt og lavt sportslig nivå. Det er avgjørende for norsk fotball hvordan talentene identifiseres og at spillerne har et optimalt opplegg for videre utvikling.

Utvalget i rapporten består av 48 spillere som ble kalt inn i ulike ferdighetsgrupper i form av landslagsgruppen, utfordrergruppe 1 og utfordrergruppe 2. Spillerne i undersøkelsen er født i 1991 og fylte 16 år i løpet av året undersøkelsen ble gjennomført.

Det var ønskelig å kartlegge 16-åringenes treningsmengde, intensitet under trening og kamp, samt trening av individuelle og rasjonelle ferdigheter. Rapporten sier ingenting om betydningen av sosialt miljø, trenerens betydning og andre ytre faktorer som skolegang m.m.

Resultat

De fleste spillerne hadde store treningsmengder (både organisert og uorganisert). Halvparten oppgir at de trener organisert 6-7 ganger i uken, mens en like stor andel svarer at de trener 2-3 dager i uken på egenhånd. Spillerne holder høyere intensitet under kamp, sammenlignet med på trening. Når spillere blir spurt om hva de trener på, organisert og uorganisert, oppgir spillerne at de i stor grad trener rasjonelle ferdigheter under organiserte fotballtreninger, mens de i større grad trener på individuelle ferdigheter på egenhånd.

Med utgangspunkt i svarene fra spillerne, tyder det på at de som har vært med på flere landslagssamlinger trener mer enn ”utfordrerne” og de som nylig har kommet med i landslagsgruppen.

Konklusjon

Spillerne i denne undersøkelsen trener mye og nokså variert. Svarene tyder på at de beste er flinke til å trene på egenhånd.

Til tross for variasjoner i gruppen, skal man være forsiktig med å konkludere med hvilken trening som er best og hvor mye fotballtalenter bør trene. Dette må vurderes ut fra generell forståelse av spillerens fysiske, psykiske og sosiale utvikling. For videre å kunne gi råd om trening for å bli best mulig i fotball, er det nødvendig å studere fotballspilleres treningsopplegg og spillerutvikling, fra barneårene og fram til de avslutter sin fotballkarriere.

Utholdenhetstest i fotball.

Effekt av EMS på fotballspillere.

Styrketrening og sparkehastighet hos fotballspillere.

Kilde:Ingebrigtsen, J. E., Sæther,  S. A. (2009). Fra fotballtalent til elitespiller? – 16 åringers treningsvaner og spillerutvikling. NTNU samfunnsforskning AS. Sender for idrettsforskning.