Få ut det beste!

Hva skal til for at et lag skal fungere?

For en stund tilbake sto det i en del nettavsier om Ole Gunnar Solkjærs oppfatning av enkelt Molde spillere som ikke klarer å «nullstille» seg etter seriegullet. Solskjær gjør det klart at spillere som ikke mestrer denne overgangen står i fare for ikke å være med i 2012, ”fordi suksessen har gått i hodet på dem”. Videre har Jan Jønsson tatt et oppgjør med RBK som etter hans oppfatning mangler humøret for å skape den treningshverdagen som kreves for å kjempe om eliteserimedaljene i den norske Tippeligaen.

Dett er sterke uttalelser fra en trener som ønsker at laget og spillerne skal fremstå med bestemte holdninger og atferd.  For å forstå hvorfor et lag viser holdninger og atferd som de gjør, bør en kjenne til hva begrepene normer og roller innebærer.

Uavhengig av hvor vi er, spiller vi alle ”roller”, som f. eks å være foreldre, trimmere, idrettsutøvere, studenter osv. Disse rollene innebærer forventninger. Er du en trimmer og trener i en gruppe, forventes det at du møter opp presist til trening, at du kommer med godt humør, at du viser innsats – men at du kan roe ned på tempoet om det blir for hardt.

Som en seriøs idrettsutøver blir det bl.a. forventet at du har et strukturert liv, at livet i helhet innretter seg etter 24/7 utøveren. At du er forberedt til økter, spiser sunt, gjennomfører kvalitetsøkter, at du klarer å motivere deg til å gå på trening selv om du egentlig ikke har så lyst og lignende. Spesifikke roller skaper altså forventninger om hvordan du er i gitte situasjoner.

I grupper/lag finner man både formelle og uformelle roller. De formelle rollene innebærer forventninger til oss selv som er stilt til enkeltpersonen fra laget/gruppen. Fra en lagkaptein forventes det bla at han/hun går foran og viser gode holdninger, stiller krav og støtter medspillere og taler spillernes sak. De uformelle rollene oppstår via samhandlingen i gruppen. Utviklingen av uformelle roller kan medføre makt, som ikke nødvendigvis samsvarer med lagets målsetninger.

For at et lag skal fungere optimalt er det viktig at spillere og trenere har en klar oppfatning av hva som forventes av dem. Det må være en rolleklarhet. Det er dette Solskjær og Jønsson tydelig viser overfor spillerne. ”I dette laget forventer vi at du som spiller viser visse holdninger og atferd”. En av trenernes viktigste oppgaver er derfor å lage klare rolleforventninger. Videre forventes det fra trenerens side at spillerne aksepterer disse forventningene, altså en rolleaksept der den enkelte er innstilt på å gjøre sitt beste for laget (rolleprestasjon). Lag som innehar disse tre faktorene fører som regel til bedre lagånd og prestasjoner.

Begrepet normer viser til forventninger, følelser og handlinger som leder atferden til spillerne i et lag. Normene vil derfor virke styrende for utøverne i et lag slik at de fungerer på en god måte innad i laget. Når normene først får fotfeste kan de være stabile over tid. Klare normer vil derfor kunne være med på å forme nye utøvere i laget. Det er derfor særdeles viktig å opparbeide og klargjøre et positivt normsett innad i et lag.

Med konformitet menes at spillerne holder seg til gjeldene normer innad i laget. Skal laget fungere optimalt, er konformitet en forutsetning. Det er derfor svært viktig slik Solskjær og Jønsson gjør, det å tydeliggjøre normene. Det forventes at spillerne skal fremstå på spesifikke måter. Klarer ikke spillere/utøvere dette over tid, er som regel ikke veien kort til å bli satt på benken eller til å måtte forlate klubben. Ferguson har gjentatte ganger vist dette overfor stjernespiller som setter seg selv overfor laget, Jaap Stam, Ruud van Nistelrooy og Roy Keane er eksempler på dette.

For å skape positive normer innad i laget vil treneren være en sentral faktor. Treneren bør fremstå med et klart verdisyn på hva som foreventes av utøveren samt en rolleaksept fra utøverne i forhold til kjørereglene i laget, altså et felles verdigrunnlag. I denne prosessen kan det være viktig å la utøverne være med på å føle at de har en påvirkning på normverdiene gjennom bla og utforme kjøreregler for bla hvordan man omtaler motspillere, hvordan man reagerer på dommeravgjørelser og hvordan man backer hverandre opp innad i laget. I denne prosessen er det spesielt viktig å få med den formelle og eventuelt uformelle lederen til å arbeide med treneren. Trekker disse i samme retning vil det være enklere for gruppen å følge etter. Treneren har også en viktig rolle i denne sammenhengen. De forventninger en trener stiller overfor en gruppe bør også en trener i størst mulig grad følge. Forventer treneren at spillerne skal være forberedt til trening, forventes det også at treneren er det. Forventer man at spillerne ikke skal prate på seg gule kort, bør også treneren fremstå med en viss disiplin i slike sammenhenger