Er det mulig å øke muskelmasse samtidig som man slanker seg?

Denne undersøkelsen ser på hvilke langtidseffekter vektreduksjon har på kroppssammensetningen.


Bakgrunn

Rask vektreduksjon ved hjelp av faste/dehydrering og ”weight-cycling” frarådes grunnet negativ effekt på helse og prestasjon. Derfor anbefales en gradvis vektreduksjon på 0,5-1 kg per uke kombinert med styrketrening for å hindre tap av muskelmassen. På kort sikt er det ulike konsekvenser av å kutte daglig energiinntak med 500 kcal vs. 1000 kcal, men det er usikkert hvilken effekt det har over tid.

Formål
Se på langtidseffekt av ukentlig vektreduksjon på 0,7% (sakte reduksjon=SR) vs. 1,4 % (moderat reduksjon=MR) av kroppsvekten på endringer i kroppssammensetning.

Metode
30 toppidrettsutøvere fra ulike idretter ble randomisert til SR (n=14, 23.5+/-3.3 år, 72.2+/-12.2 kg) eller MR (n=16, 22.3+/-4.9 år, 72.2+/-11.2kg). De fikk en individuell kostplan som førte til en ukentlig vektreduksjon tilsvarende 0,7% (SR) eller 1,4% (MR) av kroppsvekten. Videre hadde de fire styrketreningsøkter per uke i tillegg til ordinær idrettsspesifikk trening. Etter endt intervensjon ble de kalt inn etter 6 (n=28) og 12 mnd (n=18).

Målinger
Vekt, dual energy x-ray absorptiometry.

Resultat
Kroppsvekten ble redusert med 5.8+/-0.7% (SR) og 5.4+/-0.6% (MR). Fettmassen ble redusert med 31+/-11% (SR) vs. 23+/-14% (MR), og muskelmassen økte med 2.0+/-1.3% i SR, men forble uendret i MR (1.1+/-3.0%, p=0.4). 12 mnd etter intervensjonen var vekten i SR økt med 4.8+/-3.3 % og 3.8+/-1.6% i MR (p=0.054). Fettmassen økte med 22.5+/-4.5% (SR) og 23.8+/-8.0% (MR). Det var ingen signifikante forskjeller mellom pre- og post verdier (12 mnd), foruten SR-gruppen som var 1.8+/-2.8% lavere i vekt enn før intervensjon.

Diskusjon/konklusjon
Det ser ut til å være mulig å øke muskelmassen under en vektreduksjonsperiode til tross for en vektreduksjon på ~5% av kroppsvekten. Kostplan, oppfølging og hard styrketrening ser ut til å være avgjørende for å lykkes med denne vektendringen. Etter 12 mnd uten oppfølging var det ingen signifikante forskjeller fra pretest, foruten en fortsatt noe lavere vekt i SR-gruppen.

Kilde: LANGTIDSEFFEKT AV TO ULIKE VEKTREDUKSJONSINTERVENSJONER PÅ ENDRINGER I
KROPPSSAMMENTETNING HOS TOPPIDRETTSUTØVERE 1,2Garthe I, 2Raastad T, 2Sundgot-Borgen J 1Olympiatoppen, Oslo 2Norges idrettshøgskole, Oslo