Er 10 000 skritt nok?

Får man god helse av å gå 10 000 skritt hver dag?  Denne undersøkelsen gir svar på det.

Denne studien ser på om deltakere som ble gitt et treningsprogram hvor de skulle gå 10 000 skritt per dag fikk forbedret helse, fysisk form og psykologiske fordeler.

Metode

Forsøkspersonene var mosjonister, 22 kvinner og 7 menn, med en gjennomsnittsalder på 59,8 år.  De ble delt inn i to grupper, en gruppe som utførte treningsprogrammet med 10 000 skritt for dag (14 personer) og en kontrollgruppe (15 personer). Kontrollgruppen gjennomførte sitt vanlige/dagligdagse treningsprogram.

Følgende målinger ble gjort for å se om treningsprogrammet gav forbedret helse: utholdenhetstest, hvilepuls, puls etter trening, kolesterol, psykologisk velvære og selvbilde før og etter det 15 uker lange treningsprogrammet.  Måling av psykologisk velvære og selvbilde ble gjennomført med spørreskjema.

Resultat

Treningsgruppen hadde en reduksjon i puls etter trening på 6,1 % mer enn kontrollgruppen.

Treningsgruppen hadde en reduksjon av kolesterol på 7,74 % høyere enn kontrollgruppen.

Treningsgruppen hadde en forbedring på 2,32 % på en 6 minutters distanse gå-test sammenlignet med kontrollgruppen.

Treningsgruppen økte psykologisk velvære med 2,53 % sammenlignet med kontrollgruppen.

Konklusjon

Et 15 ukers treningsprogram hvor man går 10 000 skritt for dag gir økt utholdenhetsprestasjon, økt psykologisk velvære og kan også påvirke mange variabler som er indikatorer for god helse.

Kilde: J Phys Act Health. 2010 May;7(3):299-307. Walking toward a new me: the impact of prescribed walking 10,000 steps/day on physical and psychological well-being.Morgan AL, Tobar DA, Snyder L.Dept of Kinesiology, Bowling Green State University, Bowling Green, OH, USA.