Enslige mødre lite fysisk aktive?

Ny studie viser at enslige mødre trener mindre enn gifte mødre og kvinner uten barn.

Tidligere studier har vist at det å være enslig mor gir økt risiko for helseplager som hjerte- og karsykdommer og depresjon.
Denne pilotstudien hadde som mål å sammenligne omfanget av forskjeller i fysisk aktivitet mellom enslige mødre, gifte mødre og kvinner som ikke var mødre.

Det var 66 forsøkspersoner som ble delt i tre like store grupper på 22 personer.  De gjennomførte et spørreskjema om fysisk aktivitetsnivå samt målte aktivitetsnivå med et akselrometer i 2 måneder.

Resultatene fra spørreskjemaet viste at de enslige mødrene var mindre fysisk aktive enn gifte mødre og kvinner uten barn.

Målinger ved hjelp av akselrometer der aktivitet med hard til moderat intensitet ble målt, viste likt resultat med spørreskjemaet. De enslige mødrene var mindre i aktivitet sammenlignet med gifte mødre og kvinner uten barn.

Målinger av lav intensitetsaktiviteter som dagligdagse gjøremål, viste ingen forskjeller i aktivitetsnivå mellom de tre gruppene.

Forskerne konkluderer med at enslige mødre er mindre fysisk aktive sammenlignet med gifte mødre og kvinner uten barn.  Framtidige studier bør undersøke om det er en sammenheng mellom helse og aktivitetsnivå til enslige mødre.

Kilde: Women Health. 2013 Feb-Mar;53(2):203-15. Marital status and motherhood: implications for physical activity. Dlugonski D, Motl RWa Department of Kinesiology and Community Health , University of Illinois at Urbana-Champaign , Urbana , Illinois , USA.