Effekt av trykkbølgebehandling (ESWT) på tennisalbue?

Behandling av overbelastningsskader med trykkbølger (extracorporeal shock wave therapy, ESWT) er blitt populært i det siste. Og mye nytt har en tendens til å bli mer brukt enn det har vitenskapelig grunnlag til. Hvordan er dette med trykkbølger på en så vanlig lidelse som tennisalbue?

Tennisalbue er gradvis tiltagende smerte og stivhet over utsiden av albuen. Det kan kommer av flere forhold, hvorav back-handslag i tennis og squash ikke er så vanlige. Mer vanlig er mye og uvant bruk av pc og tyngre aktiviteter som snekring.

En australsk studie inkluderte 68 personer for å se på effekten av trykkbølgebehandling for langvarige plager tilsvarende tennisalbue. Halvparten fikk 3 behandlinger med trykkbølger, mens den andre halvparten fikk placebobehandling. De fikk ingen tilleggsbehandling, og gruppene ble for øvrig gitt lik informasjon om andre forhold som kan påvirke en slik tilstand (for eksempel tøyninger, avlastning fra jobb og fritidsaktiviteter og styrketrening).

Hverken etter 6 uker, 3 måneder eller 6 måneder var det ingen forskjell mellom gruppene med tanke på smertenivå og generell funksjonsevne.

Forfatterne konkluderer med – i likhet med flere andre studier gjort på dette de siste årene – at trykkbølgebehandling ikke har noen behandlingseffekt på tennisalbue.