Effekt av EMS på fotballspillere

Denne studien viser at trening med elektrisk muskelstimuleringsapparat gir positive effekter til fotballspillere.

Studien hadde til hensikt å se hvilken påvirkning et 5 ukers treningsprogram med elektrisk stimuleringsapparat (EMS) hadde på styrke, skuddhastighet, hurtighet og spenst til fotballspillere.

Metode

20 fotballspillere på amatørnivå deltok i studien, 10 som gjennomførte trening med EMS og 10 som var kontrollgruppe og ikke trente.  EMS ble gitt til quadriceps (musklene på fremsiden av låret) i en periode på 5 uker.

Forsøkspersonene ble testet før, under (etter 3 uker) og etter stimuleringsperioden (etter 5 uker).

Følgende tester ble gjennomført: 10 meter løping, skuddhastighet, spenst og maksimal kontraksjonshastighet til ulikt muskelarbeid (konsentrisk, eksentrisk og statisk).

Resultat

Forskerne observerte en økning i statisk og eksentrisk muskelstyrke i øvelsen leg extension og i skuddhastighet uten tilløp allerede etter 3 uker.

Etter 5 uker med EMS-trening fikk forsøkspersonene økning i muskelstyrke ved eksentrisk, konsentrisk og statisk muskelarbeid samt skuddhastighet.

Konklusjon

Det ser ut som om trening med EMS allerede etter 3 uker gir positive effekter til fotballspesifikke ferdigheter slik som blant annet skuddhastighet.

Denne studien viser at EMS ikke gir noen treningseffekt.

Kilde: J Strength Cond Res. 2010 May;24(5):1407-13. ”Effects of an electrostimulation training program on strength, jumping, and kicking capacities in soccer players. Billot M, Martin A, Paizis C, Cometti C, Babault N. Laboratory INSERM U887 Motricity-Plasticity, Faculty of Sport Science, University of Burgundy, Dijon, France. maxime.billot@2u-bourgogne.fr