Dopinglista 2012 – hovedendringer

Sjekk hovedendringer på dopinglista som gjelder fra 1. januar 2012.


>> DOPINGLISTA 2012

Også i år er det relativt marginale endringer. Det er imidlertid noen viktige endringer som utøvere, støttepersonell, behandlende leger og andre som er i nær kontakt med utøvere på alle plan bør få med seg.

Hovedendring
1. Beta2-agonisten formoterol brukt i form av inhalasjon i normale doser ikke lenger forbudt – gjelder preparatene Oxis og Symbicort                                                             
Beta2-agonisten formoterol, virkestoffet i astmapreparatene Oxis Turbuhaler, Symbicort Turbuhaler, Symbicort forte Turbuhaler og Symbicort mite Turbuhaler, blir fra 01. januar 2012 tillatt brukt som inhalasjon i normale doser uten krav om søknad. Det må imidlertid presiseres at det er angitt maksimaldoser for slik bruk (36 micrgr/døgn). Denne endringen vil berøre mange idrettsutøvere og det er derfor viktig at både utøvere, støttepersonell og behandlende leger er informert om dette.

Fra før gjelder det samme for salbutamol (preparatene Airomir, Airomir Autohaler, Buventol Easyhaler, Salbutamol, Ventoline) og salmeterol (preparatene Seretide, Serevent) til godkjent terapeutisk bruk i behandlingen av astma. Alle andre beta2-agonister er fremdeles forbudt i alle legemiddelformer, også til inhalasjon.

Spesifikke endringer på substansnivå
2. P1 Alkohol og P2 Betablokkere – her skjer det endringer fra år til annet og alle idrettene hvor forbud gjelder er spesifisert i dopinglista. Også for 2012 skjer det endringer og det er viktig at aktuelle utøvere sjekker denne listen slik at de til en hver tid er oppdatert innen sin egen idrett.
3. Dopinggruppe S4 endrer navn fra ”Hormonantagonister og modulatorer” til ”Hormon og metabolske modulatorer” for å favne at en stoffgruppe som tidligere lå under M3.3.  Gendoping er overført til denne gruppen (S4.5). Dette får ingen praktisk betydning for innholdet på dopinglista.
4. I gruppen S5 (Diuretika og andre maskeringsmidler) er det tydeliggjort at felypressin, brukt til lokalanestesi ved tannbehandling, ikke er forbudt.
5. I gruppe M2 (Kjemisk og fysisk manipulering) er det klargjort under M2.2 at intravenøse infusjoner og/eller injeksjoner av mer enn 50 ml per 6 timer er forbudt, unntatt som ledd i godkjent medisinsk behandling.
6. I gruppe M3 (Gendoping) er teksten forenklet noe, og et av punktene fra tidligere (M3.3) er re-kategorisert og overført til gruppe S4.5 (se over).
7. Overvåkingslisten
Nikotin er satt på WADAs overvåkingsliste. Dette betyr ikke noe for utøverne i praksis, og nikotin (bl.a. snus) er IKKE forbudt å bruke for idrettsutøvere. Dette gjøres kun som en kunnskapsinnhenting for å få en oversikt over utbredelsen av nikotinbruk innen idretten. Resultatene av dette kan på sikt bli benyttet for å vurdere om det vil være behov for å regulere bruk av nikotin i konkurranser.

I tillegg er de smertestillende midlene hydrokodon og tramadol også satt på overvåkingslisten av samme grunn – for å registrere bruk hos idrettsutøvere. Alle disse tre stoffene vil kun registreres i konkurranser.

I tillegg vil bruk av glukokortikoider (S9) også overvåkes utenfor konkurranse, for å se på utbredelsen av slik bruk innen idretten.

Utover dette er det bare små endringer på lista, hovedsakelig i form av mer forklarende tekst og for å sikre best mulig konsistens og struktur på dopinglista.
Det er viktig at utøvere, støttepersonell, behandlende leger og andre som er i nær kontakt med utøvere på alle plan setter seg inn i den til enhver tid gjeldende dopingliste slik at man i størst mulig grad sikrer en dopingfri og rettferdig idrett, og unngår at man uforvarende havner i en dopingsak.

Per Wiik Johansen
Medisinsk sjef i Antidoping Norge
4. oktober 2011